ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: ΚΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Παρασκευή 12/6/2015 πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Διονύσου η συνάντηση της επιτροπής για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Δ.Ε.Δ).
Η συνάντηση είχε ως ατζέντα την εκλογή, μέσω τυχαίας επιλογής κλήρων, των πολιτών του Δήμου μας, που θα στελεχώνουν την Δ.Ε.Δ...
Τόσο η τήρηση της διαδικασίας όσο και η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε, έγιναν με πλήρη διαφάνεια και με πνεύμα συνεργασίας με στόχο την προώθηση και την επίτευξη των σκοπών της σύγκλισης του οργάνου.

Η ολοκλήρωση των εργασιών, μας βρίσκει πολύ ικανοποιημένους και εν μέρει δικαιωμένους σαν Ενωτική Πρωτοβουλία, για την προσπάθεια που καταβάλαμε κατά το παρελθόν για την επιτυχή έκβαση των διαδικασιών.

Ευχαριστούμε τα στελέχη του Δήμου Διονύσου και ιδιαίτερα την κυρία Κυριακούλη για τον συντονισμό και την οργάνωση των εργασιών.

Aφού ευχηθούμε καλή επιτυχία στο σημαντικό έργο της Δ.Ε.Δ, δεσμευόμαστε παράλληλα, ότι θα συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις μας για την επίτευξη των στόχων της.

Για την Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου
Καρασαρλής Τάσος