ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 213 9819...Δωρεάν εξέταση μαστογραφίας για άπορες / ανασφάλιστες γυναίκες 

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Διονύσου, διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ ψηφιακή μαστογραφία για τις γυναίκες του Δήμου μας.

Οι εξετάσεις αφορούν γυναίκες ηλικίας 40-69 ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι άπορες ή/και ανασφάλιστες. 

Οι δωρεάν εξετάσεις θα γίνουν την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015, στο Κέντρο Πρόληψης Καρκίνου του Μαστού, Τίρυνθος 2, Άνω Πατήσια.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται έως τις 12 Ιουνίου 2015. 

Πληροφορίες κ. Μιράντα Μπακαφούκα Τηλ: 213 213 9819

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ