Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ... ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΣΠΙ !


ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 7ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 7 μ.μ. ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

O Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» έχοντας υπόψη το άρθρο 95 παρ. 4 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, καθώς επίσης και το άρθρο 95 παρ.4 του Ν. 3463/2006, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» του Δήμου Διονύσου Αττικής σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, στις 5/6/2015 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Άνοιξης, με κατεπείγοντα χαρακτήρα δεδομένου ότι το σαββατοκύριακο υπάρχουν προτεινόμενες προς συνδιοργάνωση εκδηλώσεις, για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών Πολιτιστικών Κέντρων.»

2. « Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων δημοτικού γυμναστηρίου.»

3. «Έγκριση συνδιοργάνωσης του ‘’1ου Τουρνουά Ποδοσφαίρου Διόνυσος’’ με τον Α.Ο Διονύσου.»

4. «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης γηπέδου στίβου Δροσιάς ‘’Κόκκινο Χωράφι’’ στον Γ.Σ Δροσιάς.»

5. «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης γηπέδου ποδοσφαίρου Άνοιξης στο αθλητικό σωματείο «ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ».

6. « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής των τμημάτων του Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ στη Δροσιά.»

7. « Λήψη απόφασης για την διαβίβαση ενημερωτικής επιστολής, στο Δήμαρχο Διονύσου, σχετικά με τις παρουσίες των μελών του Δ.Σ Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» στις συνεδριάσεις.»

ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 12η/2015

Ο Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ»

Βασίλης Δαρδαμάνης