ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ...