ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ


Δωρεάν συμμετοχή παιδιών στις Παιδικές Κατασκηνώσεις 2015 
Ο Δήμος Διονύσου εξασφάλισε θέσεις για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή παιδιών στις παιδικές κατασκηνώσεις 2015 του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας...
, στο Σούνιο Αττικής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: παιδιά ηλικίας από 7 μέχρι 12 ετών (μαθητές Δημοτικού) για την κατασκηνωτική περίοδο από 12 Ιουλίου μέχρι 25 Ιουλίου 2015 και παιδιά ηλικίας από 13 μέχρι 15 ετών (μαθητές Γυμνασίου) για την κατασκηνωτική περίοδο από 25 Ιουλίου μέχρι 7 Αυγούστου 2015.

Οι γονείς – κηδεμόνες που ενδιαφέρονται, καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση summercamp2015@dionysos.gr από την 1η Ιουλίου έως την 6η Ιουλίου και ώρα 15:00.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται:

α) ονοματεπώνυμο γονέα – κηδεμόνα
β) ονοματεπώνυμο παιδιού ή παιδιών
γ) διεύθυνση κατοικίας
δ) τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό – κινητό)

Η επιλογή θα γίνει με κλήρωση την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 και ώρα 18:00.

Για πληροφορίες και ενημέρωση μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2132030621 και στο e-mail: summercamp2015@dionysos.gr

O Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Ηλίας Υφαντής