ΝΕΑ ΠΝΟΗ: ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ...


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η δημοτική κίνηση «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», μετά και τη σχετική ενημέρωση...
των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων από το Δήμαρχο για τα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων του Δήμου, λόγω των εύλογων δυσχερειών στην προμήθεια καυσίμων από τους περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές, προτρέπει τους κατοίκους του Δήμου Διονύσου να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης και να:

- Κρατούν τα απορρίμματα στην οικία τους, εάν οι πράσινοι κάδοι απορριμμάτων είναι γεμάτοι,
- Φροντίζουν για τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, γυαλί κτλ) στην οικία τους και να τα εναποθέτουν αποκλειστικά στους μπλε κάδους,
- Προωθούν τα οργανικά απορρίμματα προς τους ειδικούς κάδους, που βρίσκονται σε επιλεγμένα κεντρικά σημεία σε κάθε Δημοτική Ενότητα,
- Αναβάλλουν προσωρινά την απόρριψη μπαζών και άχρηστων υλικών,
- Περιορίσουν την απόρριψη κλαδιών και σε κάθε περίπτωση να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για προγραμματισμό της αποκομιδής.

Ας βοηθήσουμε όλοι με τη συμπεριφορά μας στην αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστάσεων, προς αποφυγή πιθανών πυρκαγιών, προς διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και της αισθητικής όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας, προς όφελός μας.

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»