Π.ΜΠΙΤΑΚΟΣ: "Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ..."


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ" ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ...