ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ...
2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η καθαριότητα των σχολείων είναι ένας από τους πλέον ευαίσθητους τομείς λειτουργίας... των σχολείων.

Η σωστή και οργανωμένη καθαριότητα των σχολείων δεν είναι απλά προϋπόθεση για την υγιεινή διαβίωση των παιδιών μας αλλά αποδεικνύει και το επίπεδο του πολιτισμού μας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η καθαριότητα των σχολείων ανατίθεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου από 1η Σεπτέμβρη έως 30 Ιούνη κάθε έτους σε καθαριστές, σε φυσικά πρόσωπα που αμείβονται ισχνά και καθαρίζουν μετά τη λήξη των μαθημάτων. Μ’ αυτόν τον τρόπο τα σχολεία δεν καθαρίζονται ουσιαστικά και οι τουαλέτες μετά το πρώτο διάλειμμα δεν πλησιάζονται, επιφυλάσσοντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των μαθητών.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση οι γονείς διεκδικούν, χρόνια τώρα, μαζί με τις καθαρίστριες των σχολείων, να λυθεί το πρόβλημα με πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού και εργασία με πλήρες ωράριο.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των Δημοσίων Σχολείων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και πρέπει να εργάζονται, στο σύνολό τους, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου και μετά το σχόλασμα, με σταθερές, μόνιμες εργασιακές σχέσεις και να αμείβονται με αξιοπρεπείς μισθούς.

Τον Ιούνη του 2015 λήγει, με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, η δυνατότητα ανανέωσης των
συμβάσεων που για χρόνια ανανεώνουν οι συμβασιούχες καθαρίστριες στα σχολεία του Δήμου μας, με βάση το νόμο 4186/2013 άρθρο 50 παρ. 1. Όπως ορίζει η 2η παράγραφος του ίδιου άρθρου, «για το διδακτικό έτος 2015-2016 οι συμβάσεις θα καταρτίζονται από τους οικείους δήμους και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» η οποία δίνει τη δυνατότητα να ανανεωθούν εκ νέου για τη διάρκεια του επόμενου διδακτικού έτους (01/09/2015 έως 30/06/2016).

Παρόλα αυτά, η τροπολογία που πέρασε δε διασφαλίζει τη χρηματοδότηση της αντίστοιχης λειτουργίας. Ο κίνδυνος να οδηγηθούν οι καθαρίστριες σε απόλυση και στη θέση τους να έρθουν οι εργολάβοι και οι ΚΟΙΝΣΕΠ είναι ορατός.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων σχετικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται ζητάει να αποφασιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η ανανέωση όλων των συμβάσεων των εργαζομένων για τη σχολική χρονιά 2015-2016, έτσι ώστε η κυβέρνηση να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση αυτής της λειτουργίας, και να δώσει οριστική λύση με τη μονιμοποίηση των καθαριστριών στα σχολεία.

Μόνο έτσι θα εξασφαλίζεται:

- Συνεχής καθαριότητα στις τουαλέτες
-  Κάθε μέρα σκούπισμα, καθαρισμός θρανίων, σφουγγάρισμα
- Δυο φορές το μηνά γενική καθαριότητα.

Διεκδικούμε : Πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού καθαριότητας σε όλες τις σχολικές μονάδες, με πλήρες ωράριο, για την αντιμετώπιση των αναγκών υγιεινής στην πρωινή λειτουργία και ουσιαστική καθαριότητα μετά τη λήξη του μαθήματος.

Αλεξάνδρα Τόκα 
Πρόεδρος

Βάνα Γεωργίου – Λιακέα 
Γενική Γραμματέας