ΝΕΑ ΠΝΟΗ: ΕΥΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΓΓΙΝΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ικανή και αναγκαία συνθήκη για την παραγωγή έργου στo Δήμο Διονύσου προς όφελος των κατοίκων, αποτελεί η άριστη σχέση συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ του Δημάρχου και των αιρετών συνεργατών του και δη των Αντιδημάρχων, που ο ίδιος έχει ορίσει. Το τελευταίο περιστατικό που σημειώθηκε στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και διατάραξε τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ...
του Δημάρχου Διονύσου Διονύση Ζαμάνη και της Αντιδημάρχου Οικονομικών Στέλλας-Σοφίας Μαγγίνα, όταν εν αγνοία της δεύτερης και με εντολή του πρώτου, απεσύρθη θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο είχε εισηγηθεί και υπογράψει η ίδια η Αντιδήμαρχος, δεν μπορεί να κριθεί ικανό να ακυρώσει το προσφερόμενο έργο της κυρίας Μαγγίνα στη διαχείριση των εσόδων του Δήμου.

Η δημοτική κίνηση «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» επιδοκιμάζει και εκφράζει την ικανοποίηση της ως προς την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της Αντιδημάρχου Οικονομικών Στέλλας-Σοφίας Μαγγίνα και των εποπτευομένων υπ’ αυτής υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες απέφεραν στο ταμείο του Δήμου έσοδα ύψους 1.300.000€, μετά από έλεγχο της φορολογητέας ύλης των επιχειρήσεων που εδρεύουν στα όρια του Δήμου.

Η «Νέα Πνοή» επικροτεί και στηρίζει κάθε παρόμοια πρωτοβουλία από πλευράς δημοτικής αρχής, με την προτροπή να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η αύξηση των ανταποδοτικών εσόδων του Δήμου - μετά από τον απαραίτητο σχεδιασμό- να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω μείωση των δημοτικών τελών για τους κατοίκους.

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»