ΕΩΣ ΤΙΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟΡΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Υπενθύμιση παράτασης ημερομηνίας, υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα Επισιτιστικής Συνδρομής για απόρους, έως τις 26 Αυγούστου...

Έως τις 26 Αυγούστου 2015 έχει παραταθεί το χρονικό περιθώριο για την υποβολή μέσω διαδικτύου των αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (TEBA/FEAD).

Ο Δήμος Διονύσου συμμετέχει, ως εταίρος, σε «Κοινωνική Σύμπραξη» που έχει αναλάβει τη διανομή της βοήθειας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS), είτε μέσω των εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης.

Η αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

Ως έτος αναφοράς των φορολογικών δηλώσεων ένταξης ορίζεται το οικονομικό έτος 2015, δηλαδή η χρήση 2014.

Σημείο εξυπηρέτησης των δυνητικά ωφελούμενων, που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, για την υποβολή αίτησης είναι το Δημαρχείο Δήμου Διονύσου, Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, Άγιος Στέφανος, καθημερινές (Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 9:00 πμ έως τις 3:00 μμ και τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2030600 & 213 2030670.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ