Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 15.000 ΕΥΡΩ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΠΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://dionysos.gr/sites/default/files/%20%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3_0.pdf