ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων για τη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ε.K.XA. A.E. (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.) ξεκινά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015, η Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων για τη...
Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου. Όποιος έχει
έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία (μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2015) να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Για τους κατοίκους αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες (μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2015).

Διεύθυνση Γραφείου Κτηματογράφησης για τη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου : Αριστοτέλους 26 & Ύδρας, 13674 ΑΧΑΡΝΑΙ, τηλ.210-2460812, 210-2460813 και 210 - 6505600. (Λειτουργεί καθημερινά 09:00 έως 17:00 και κάθε Τετάρτη από τις 09:00 έως και τις 20:00).

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.dionysos.gr/?q=node/4200

http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=254