ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ


ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΙΣ 8:30 π.μ. ΕΩΣ ΤΙΣ 14:30 μ.μ...