ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΤΣΕΧΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ !


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας ERASMUS +, Ομάδα εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Άνοιξης είχε την ευκαιρία να συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης στην Τσεχία και την Ισπανία. Ο τελικός σκοπός...
των προγραμμάτων αυτών είναι η γνωριμία μεταξύ των εκπαιδευτικών διαφόρων κρατών, η ανταλλαγή απόψεων πάνω στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα και τελος Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σε όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς.

Εκτός των άλλων, η ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς βοηθάει στην υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με μαθητές διαφορετικών κρατών. Προγραμμάτων που στόχο θα έχουν την γνωριμία και τη συνεργασία μαθητών σε διάφορα θέματά τους, έτσι ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν διαφορετικές εθνικές κουλτούρες και να καταρρίπτονται τα στερεότυπα.

Ευχαριστούμε, όλοι οι συμμετέχοντες καθηγητές της πρώτης φάσης της επιμόρφωσης, την καθηγήτρια Γερμανικών του γυμνασίου Άνοιξης κ. Παλαμούτη Γραμματική, που ανέλαβε και εκπόνησε το εν λόγω πρόγραμμα του ERASMUS + και που ενεπνευσε με τον ενθουσιασμό της όλους εμάς, για να συμμετέχουμε και να κερδίσουμε μοναδικές εμπειρίες μέσα από αυτό.

ΕΛΕΝΗ ΚΡΕΜΜΥΔΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ