ΑΠΟΛΥΤΟ: ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10/9 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τα μαθήματα χειμερινής προετοιμασίας του Εκπαιδευτικού Οργανισμού "ΑΠΟΛΥΤΟ" ξεκινούν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015. Για πληροφορίες...
και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-6219712 και 2106218894 .

Ευχόμαστε μια ΚΑΛΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ.ΤΑ ΑΠΛΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ...


Βασισμένοι πάντα στη διδακτική μέθοδο που ακολουθούμε εδώ και 21 χρόνια και η οποία έχει οδηγήσει σε επιτυχία το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών μας προσφέρουμε:

- Ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα. 

Κατανοώντας τις ανάγκες των μαθητών δημιουργούμε ολιγομελή τμήματα με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία, η οποία θα φέρει σίγουρα αποτελέσματα.

- Προσωπική, αποτελεσματική συνεργασία καθηγητή-μαθητή. 

Η προσωπική ενασχόληση με το μαθητή έχει ως αποτέλεσμα την ηθική & ψυχολογική στήριξη του μαθητή και την εμψύχωση του που είναι σημαντική για την ενίσχυση της προόδου.

- Συστηματική παρακολούθηση των μαθητών. 

Η συστηματική παρακολούθηση της προόδου των μαθητών μέσω τακτών διαγωνισμάτων συντελεί στην καλύτερη αφομοίωση της ύλης από το μαθητή, καθώς επίσης βοηθάει τον καθηγητή να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη πορεία του μαθητή.

- Τακτική ενημέρωση γονέων. 

Οι ενημερώσεις των γονέων που πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική. Οι γονείς καλούνται να συνεργαστούν με τους καθηγητές του φροντιστηρίου για την αποτελεσματικότερη πρόοδο των μαθητών.

-  Καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό και σωστός προγραμματισμός στη διδασκαλία. 

Δυο παράμετροι κλειδιά που οδηγούν στην επιτυχία είναι το καταρτισμένο και έμπειρο διδακτικό προσωπικό, το οποίο επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια και ο σωστός προγραμματισμός στη διδασκαλία της ύλης, που βοηθάει στη συγκροτημένη μάθηση και στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης. Παρέχουμε αναλυτική ενημέρωση για κάθε τμήμα και σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε ο μαθητής να γνωρίζει όλες τις δυνατότητες που του προσφέρονται για σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση.

ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (Μαθηματικός)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μαθηματικός)Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΑΠΟΛΥΤΟ» (Λεωφόρος Μαραθώνος & Χρυσοστόμου Σμύρνης 3 Άγιος Στέφανος, 14565, Τηλέφωνο: 210 6218894, Φαξ: 210 6219712, ιστοσελίδα www.apolito.gr