ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 175.000 ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ


«Παροχή Υπηρεσιών Υλοποίησης Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Παιδιών» 
Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών με τίτλο...
: «Παροχή Yπηρεσιών για την υλοποίηση Δημοτικών Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Δήμου Διονύσου» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (175.000,00 € ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ