Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/9 ΣΤΙΣ 6 μ.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 217 του Ν 3463/2006(ΔΚΚ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 14 του Ν. 3731/2008, και το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση...
του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την 29η του μηνός ..Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014». 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννουλάτος Σπυρίδων