ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:00 ΚΑΙ ΤΙΣ 18:30 μ.μ.


ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
18η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους»...

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2015».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 2ο: «Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας ˝1) ΣΚΕΡΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 2) ΛΥΚΟΥΔΗ ΠΑΥΛΟΥ και 3) ΣΚΕΡΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΥΓ. ΧΡΗΣΤΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου στη Δ.Ε. Διονύσου με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την εκ νέου συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στην πρόταση που θα υποβληθεί στο χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE 2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο υποπρόγραμμα ‘’Περιβάλλον’’ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τη συμμετοχή άλλων τεσσάρων εταίρων, έχοντας συντονιστή εταίρο το Δήμο Διονύσου, με θέμα την επίδειξη και λειτουργία ενός πρότυπου συστήματος για την ξεχωριστή συλλογή των οικιακών διατροφικών αποβλήτων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για την σίτιση των μελών των εφορευτικών επιτροπών κατά τις Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού σε σεμινάριο σχετικό με τις ‘’Αλλαγές στο Ενιαίο Μισθολόγιο από 1-1-2016’’».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.