ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 600.000 ΕΥΡΩ


Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης του έργου: "ANAKATAΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ"
Ο Δήμος Διονύσου, διακηρύσσει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς...
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ANAKATAΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» προϋπολογισμού Δαπάνης 600.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 23 %)

Συνημμένα
1. Περίληψη διακήρυξης,
2. Διακήρυξη,
3. Τεχνική Περιγραφή,
4. Προϋπολογισμός,
5. Τιμολόγιο,
6. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο του Δήμου Διονύσου

http://dionysos.gr/?q=node/4258