"ΝΕΑ ΠΝΟΗ": ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ...


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η δημοτική κίνηση «Νέα Πνοή για το Διόνυσο» καλεί Κοινωνικούς Φορείς και Δημότες, να παρευρεθούν στην πολύ σημαντική διαδικασία του ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015, στην...
αίθουσα του Πνευματικού-Πολιτιστικού Κέντρου Αγίου Στεφάνου (Πεντζερίδη 3).
Ως γνωστόν, ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 217 του Ν. 3463/2006) και ειδικά για το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου μας, προβλέπει:

1. Κάθε χρόνο να γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ό,τι αφορά στην οικονομική κατάσταση, στη διοίκηση του Δήμου και στην εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής δράσης.

2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και να ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή να καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου.

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο να επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.

Κατ’επιταγή λοιπόν του Κώδικα και με τρεις μήνες καθυστέρηση, η Δημοτική Αρχή εισηγήθηκε (στις 26/8/2015) και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διεξαγωγή του ετήσιου απολογισμού, την Τρίτη 29/09/2015 στην αίθουσα του Πνευματικού-Πολιτιστικού Κέντρου Αγίου Στεφάνου (Πεντζερίδη 3).

Κατά τη σχετική προπαρασκευαστική συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, την Πέμπτη 24/09, η Νέα Πνοή ανέδειξε τη σημασία της προβλεπόμενης από το Νόμο διαδικασίας, βάσει της οποίας μπορεί να αναπτυχθεί ένας ζωντανός διάλογος μεταξύ της Δημοτικής Αρχής, των Παρατάξεων, των Φορέων και των Δημοτών για τα ετήσια πεπραγμένα, με στόχο την αποτελεσματικότερη δράση για το μέλλον.

Ταυτόχρονα, επεσήμανε ως κρίσιμο σημείο για την επιτυχία του απολογισμού, τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή, μέσα από δημοσιότητα και πληροφόρηση, «με κάθε πρόσφορο μέσο», ως ο Νομοθέτης ορίζει.

Δυστυχώς, τέσσερις μόλις ημέρες πριν την εν λόγω διαδικασία, δεν υπάρχει η συναντίληψη ότι η Δημοτική Αρχή κινείται σύμφωνα με το παραπάνω πνεύμα.

Ήδη διαφαίνεται ο κίνδυνος, μια διαδικασία-πολύτιμο εργαλείο να εξελιχθεί σε μια τυπική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Είναι στο δικό μας χέρι, με την ευρεία συμμετοχή μας, να τον αποτρέψουμε.

Σας καλούμε όλους να παραστείτε και να συμμετέχετε με τις παρεμβάσεις σας.

Γραφείο Τύπου
«Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»