ΔΡΥΑΔΕΣ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ


ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ", ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ...