ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ: ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ...


ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ...


Αγαπητοί γονείς, 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Διονύσου εύχεται στους μαθητές...
καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο.

Ας είναι ανοιχτοί στη γνώση. Ας «εκμεταλλευτούν» τους εκπαιδευτικούς για να πάρουν τα εφόδια που θα τους στηρίξουν αργότερα.

Στους γονείς εύχεται να αφουγκράζονται και να στηρίζουν κάθε καλή προσπάθεια ενώ ταυτοχρόνως, να διεκδικούν την επίλυση των προβλημάτων που αποτελούν τροχοπέδη στη μόρφωση των παιδιών τους.

Πράγματι, η νέα σχολική χρονιά αρχίζει με σωρευμένα προβλήματα, αποτέλεσμα της κυβερνητικής αδιαφορίας που αντιμετωπίζουμε με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς και της οικονομικής κρίσης που φορτώνεται στις πλάτες των γονιών.

Στο Δήμο μας, όπως και σε όλη τη χώρα, σημειώνονται:

• Κενά εκπαιδευτικών στα νηπιαγωγεία ώστε πολλά προνήπια να μένουν εκτός φοίτησης.
• Κενά εκπαιδευτικών αλλά και ειδικοτήτων στα δημοτικά ώστε μαθητές να στοιβάζονται σε αίθουσες, ο εκπαιδευτικός να παίζει το ρόλο του παιδοφύλακα και τα ολοήμερα σχολεία να υπολειτουργούν.
• Κενά εκπαιδευτικών στα γυμνάσια και στα λύκεια ώστε οι γονείς να οδηγούνται μία ώρα αρχύτερα στη λύση του φροντιστηρίου και των ιδιαιτέρων. Τα κενά αυτά καλύπτονται ελλιπώς και με καθυστέρηση κάθε χρόνο από χιλιάδες αναπληρωτές ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν οργανικές θέσεις και να γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
• Αύξηση προβλημάτων στις κτηριακές υποδομές γιατί στη διάρκεια του καλοκαιριού πολλές εργασίες αναβλήθηκαν (τάξεις άβαφες, ελλιπείς συντηρήσεις σε θερμαντικά σώματα, προαύλια που χρήζουν επιδιόρθωσης για να προληφθούν ατυχήματα κ. ά.).
• Έλλειψη καθαριότητας των σχολείων, απόρροια κρατικής αδιαφορίας.

Βέβαια, χάρη στις προσπάθειες και στην αλληλεγγύη των ανθρώπων που εμπλέκονται στην καθημερινότητα των σχολικών μονάδων (εκπαιδευτικοί, καθαριστές που εργάζονται χωρίς συμβάσεις, άνθρωποι του Δήμου, σύλλογοι), ελπίζουμε ότι τα περισσότερα των θεμάτων δε θα έχουν δυσμενή επίδραση στη φετινή σχολική χρονιά.

Ως Ένωση Γονέων Διονύσου βρισκόμαστε δίπλα τους και υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια τους διεκδικώντας παράλληλα από την Πολιτεία να δώσει αποτελεσματικές λύσεις για:

• Την κάλυψη εκπαιδευτικών κενών.
• Την υπογραφή των συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας.
• Tην άμεση καταγραφή των προβλημάτων των σχολείων.
• Tην εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και τη χρηματική ενίσχυση τους.
• Το σχεδιασμό εύρεσης νέων σχολικών χώρων που θα καλύψουν το συνεχώς αυξανόμενο αριθμό μαθητών που φοιτούν στα Δημόσια Σχολεία του Δήμου μας.
• Τη μεταφορά των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα ειδικά σχολεία που βρίσκονται σε γειτονικούς Δήμους.
• Την αύξηση των τμημάτων ένταξης και την οικονομική ενίσχυση των υπαρχόντων γιατί η Παιδεία είναι για ΟΛΑ τα παιδιά.

ΤΟ Δ.Σ.