ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΛ Κρυονερίου Δήμου ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 
Συνεχίζονται από 1/9/2015 οι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2015-16, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 10/9/2015. Στο ΕΠΑΛ Κρυονερίου Δήμου ΔΙΟΝΥΣΟΥ είναι εγκεκριμένες...
:
στην Α΄ τάξη οι Ομάδες Προσανατολισμού:

α) Τεχνολογικών Εφαρμογών
β) Διοίκησης και Οικονομίας και
γ) Υγείας Πρόνοιας & Αισθητικής- Κομμωτικής.

στη Β τάξη οι Τομείς: 

1. Μηχανολογίας με τις ειδικότητες:

α). Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
β) Τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών,
γ) Τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και Μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.
δ) Τεχνικός Οχημάτων

2. Πληροφορικής με τις ειδικότητες:

α) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,
β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και
γ) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

3. Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού με τις ειδικότητες:

α) Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων και
β) Τεχνικός αυτοματισμού.

4. Διοίκησης και Οικονομίας με τις ειδικότητες:

α) Υπαλλήλου Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
β) Υπαλλήλου Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό,
γ) Υπαλλήλου αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού.
δ) Υπαλλήλου εμπορίας και διαφήμισης

5. Υγείας & Πρόνοιας με τις ειδικότητες

α) Βοηθ. Νοσηλευτών

στην Γ΄ τάξη οι Τομείς: 

Μηχανολογίας, Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας -Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με τις ειδικότητες:

α) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,
β) Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
γ) Τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και Μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου,
δ) Τεχνικός Οχημάτων.

Οι μαθητές ολοκληρώνοντας τις σπουδές αποκτούν απολυτήριο Λυκείου & πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4, με δυνατότητα συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΑΤΕΙ και σε τάξη Μαθητείας με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας για απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.

Οι εγγραφές για όλες τις τάξεις γίνονται στο κτιριακό συγκρότημα «Καργάκου» - Λεωφ. Δροσιάς – Σταμάτας 25Α - Σταμάτα από τις 8.30 π.μ. έως τις 13.30. μ.μ. τηλ. 210-6221003.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Αίτηση (το έντυπο διατίθεται στο σχολείο)
2. Απολυτήριο Γυμνασίου ή Σημείωμα Μετεγγραφής
3. Ταυτότητα ή πιστοποιητικό γέννησης
4. Δήλωση κηδεμονίας και επιλογή κύκλου – τομέα – μαθημάτων (το έντυπο διατίθεται στο σχολείο) 5. Ατομικό δελτίο υγείας και Βεβαίωση Γιατρού (το έντυπα διατίθεται στο σχολείο)
6. Δήλωση του Ν.1599/86 (έντυπο σχολείου στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο σχολείο)
7. 4 φωτογραφίες

ΕΠΑΛ Κρυονερίου Δήμου ΔΙΟΝΥΣΟΥ