ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ


Αντικαταστάσεις - μετατοπίσεις δικτύου ύδρευσης Δήμου Διονύσου 
 «Πρόκειται για ένα έργο που συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής» δήλωσε η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου...

Προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου, Ευάγγελος Λυρούδιας, με αντικείμενο την κατασκευή του έργου «Αντικαταστάσεις – μετατοπίσεις δικτύου ύδρευσης Δήμου Διονύσου».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 242.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Η αντικατάσταση – μετατόπιση του δικτύου ύδρευσης είναι προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή αγωγών απορροής όμβριων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου Β’ Φάση» του δήμου Διονύσου.

Το συνολικό έργο εντάσσεται σε μια συνολική παρέμβαση αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αντικαταστάσεις – μετατοπίσεις θα γίνουν κατά τμήματα τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων κατασκευής του ανωτέρω έργου στο δήμο Διονύσου και συγκεκριμένα στις οδούς: Περσέως – Πόρου, Πανοράματος – Δωδώνης – Πόντου – Ζαγορίου , Πλατεία Ανοίξεως – Σταμάτας – Μεσολογγίου, Μ. Αλεξάνδρου – Κοιμ. Θεοτόκου, Β. Ηπείρου – Βουτσέλη, Βουλγαροκτόνου, Νυμφών – Αναχωρητών, Λυκαβηττού.

Σωλήνες του δικτύου ύδρευσης θα αντικατασταθούν με νέους σωλήνες από πολυαιθυλένιο, θα συνδεθούν με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης και θα επανεπιχωθούν με τις προδιαγραφές των τευχών δημοπράτησης και της κείμενης νομοθεσίας.

Το τμήμα του δικτύου ύδρευσης που θα αντικατασταθεί – μετατοπιστεί θα είναι συνολικού μήκους 2.31 χλμ.

Ερωτηθείσα σχετικά η Περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου, υπογράμμισε τη σημασία του έργου, το οποίο «συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής». «Η Περιφέρεια Αττικής, προγραμματισμένα και συστηματικά, προχωρά στα απαραίτητα έργα υποδομής που προστατεύουν τους πολίτες και την περιουσία τους», συνέχισε η Περιφερειάρχης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ