ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΠΟ 30/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 6/11 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ


Προσκόμιση Δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Δήμου Διονύσου 2015 - 2016...

Ο Δήμος Διονύσου προσκαλεί όλους τους πολίτες που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Δήμου Διονύσου 2015 – 2016 από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 και ώρες 9:00 – 13:30 στο Κεντρικό Δημαρχείο Δήμου Διονύσου (Λ. Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, Αγ. Στέφανος), να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Βεβαίωση εντοπιότητας ή Φωτοτυπία Λογαριασμού ΔΕΚΟ
Ιατρική Βεβαίωση
και να καταβάλουν το κόστος εγγραφής – συμμετοχής, εφόσον έχουν δηλώσει σχετικά.

Όσοι συμμετείχαν στις Καλοκαιρινές Δράσεις Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού Summer Camp & Αθλητικό Camp Δήμου Διονύσου 2015 δεν απαιτείται να προσκομίσουν εκ νέου δικαιολογητικά.

Θα ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις με την προϋπόθεση να έχουν υποβληθεί τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και να έχει υπογραφεί η σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ