ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ": ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...


...ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 5/10. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ,  ΕΝΩ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ. Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ...
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ.Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σπύρο Γιαννουλάτο

Κοινοποίηση:

1) Δήμαρχο Διονύσου.
2) Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. κ. Ευάγγελο Λυρούδια
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης και Διονύσου
4) Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων: κκ. Ι. Καλαφατέλη, Γ. Ζυγούνα και Ζ. Σώκου.

Θέμα: Αίτημα για απόσυρση θεμάτων από την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 5/10/2015. 

 Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε Τόσο στην Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η διεξαγωγή του οποίου, είχε προγραμματισθεί την 30η Σεπτεμβρίου και δεν διεξήχθη λόγω μη απαρτίας, όσο και στην επαναληπτική συνεδρίαση της 5/10/2015, έχουν συμπεριληφθεί, μεταξύ των άλλων δύο θέματα, ιδιαίτερης σημασίας, που αφορούν περιοχές των Δημοτικών Κοινοτήτων Άνοιξης, Αγίου Στεφάνου και Διονύσου, τα οποία, θεωρούμε ότι δεν είναι ώριμα, για να εισαχθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης με αριθμό 7 και 10, που αναφέρονται, στη λήψη απόφασης:

1. Το υπ αριθμ. 7: «Για την άμεση ολοκλήρωση του Β1 Σταδίου της μελέτης «Κτηματογράφηση-Πολεοδομική Μελέτη (Α και Β Στάδιο), Αστικογεωλογική μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης». 
2. Το υπ αριθμ. 10: «Για τη δέσμευση εκτάσεων για τα αντλιοστάσια Α/Τ1, Α/Σ1, Α/Σ2, της μελέτης του έργου: «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στον Άγιο Στέφανο και δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων στους Οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο, του Δήμου Διονύσου».

Από μια πρώτη ανάγνωση, των συνοδευτικών εισηγήσεων εισαγωγής των θεμάτων αυτών στο Δ.Σ., προκύπτει ότι και για τα δύο, προκειμένου η Απόφαση του Δ.Σ., να είναι, η, κατά το δυνατόν, ορθότερη και αποτελεσματικότερη, απαιτείται να προηγηθεί σοβαρή συζήτηση, εμβάνθυνση και διερεύνηση, προκειμένου να διευκρινισθούν πολλά ζητήματα-ερωτηματικά που τίθενται. 

Συγκεκριμένα, προκύπτουν τα εξής:

1. Σε ότι αφορά το θέμα της Πολεοδομικής Μελέτης περιοχών της Δ.Κ. Άνοιξης:

 Είναι μια μελέτη, που έχει ξεκινήσει το έτος 2004, η διάρκεια της οποίας έχει πιθανά λήξει (όπως προκύπτει από σχετικό ερώτημα της συνοδευτικής επιστολής των μελετητών), από το Οκτώμβριο του 2014 και για την οποία, βέβαια, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος, που έχει μεσολαβήσει (πλησιάζει ήδη τα 12 χρόνια) και των αλλαγώνν στο θεσμικό πλαίσιο που εν τω μεταξύ έχουν γίνει, πρέπει να διερευνηθεί το σοβαρό ενδεχόμενο ανάγκης επικαιροποίησης της.

 Την 20/7/2015, έχει υποβληθεί από τους μελετητές, αίτημα διακοπής της εκπόνησης της μελέτης, αλλά και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου, διάλυσης της σχετικής σύμβασης, μετά τρίμηνο, ήτοι την 20/10/2015, δηλ. σε περίπου ένα 15νθήμερο, ενώ παράλληλα έχει τεθεί θέμα σύμφωνα με την εισήγηση, ότι «για να καταστεί αξιοποιήσιμο το Β1 στάδιο της πολεοδομικής μελέτης, πριν τη διάλυση της σύμβασης, πρέπει να γίνει άμεση ομαδική γνωμοδότηση των υπολοίπων ενστάσεων από το Δ.Σ. και να ακολουθήσουν διορθώσεις του σταδίου Β1 από τους μελετητές, οι οποίοι θα πρέπει να λάβουν υπ όψη τα αποτελέσματα της γνωμοδότησης των ενστάσεων, καθώς και τυχόν μεταβολές που θα προκύψουν στη πολεοδομική μελέτη εξαιτίας των αλλαγών που έχουν, εν τω μεταξύ, θεσμοθετηθεί και αφορούν αλλαγές σε γη και σε χρήμα (Ν. 4135/2014)». Δηλ. κοντολογής, έχει ολοκληρωθεί η Β1 φάση της μελέτης και αναρτήθηκε αυτή από το 2008, υποβλήθηκαν 1100 ενστάσεις και μέχρι σήμερα, δηλ. σε περίπου 8 χρόνια ???, έχουν γνωμοδοτηθεί μόνον 457 (40% του όλου) και καλείται το Δ.Σ. να γνωμοδοτήσει, χωρίς ακρόαση των πολιτών που ενίστανται και χωρίς τις θέσεις του Τοπικού Συμβουλίου, αμέσως τώρα σε μηδενικό χρόνο για το 60%, που υπολείπεται.

 Υπάρχει, άραγε, η συναίνεση των μελετητών για ενδεχόμενη παράταση της σύμβασης, προκειμένου, εφ όσον, τελικά, ληφθεί εκ μέρους του Δ.Σ. σχετική απόφαση, για οποιοδήποτε χρόνο απαιτηθεί, ώστε να ολοκληρωθεί το Β1 στάδιο της μελέτης, όταν μάλιστα εκκρεμούν μέχρι σήμερα σημαντικές εγκρίσεις αρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών για υποστηρικτικές μελέτες (μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, μελέτες οριοθέτησης ρεμμάτων, μελέτη για τη μείωση της απόστασης από το κοιμητήριο της Άνοιξης κλπ.);

2. Σε ότι αφορά το θέμα της δέσμευσης εκτάσεων για αντλιοστάσια περιοχών της Μελέτης Αποχέτευσης ακαθάρτων στις Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου και Διονύσου. 

Ως γνωστόν η ορθή, τεχνικά και οικονομικά, προσέγγιση του θέματος χωροθέτησης των αντλιοστασίων, παράλληλα με την εξασφάλιση τοπικών συναινέσεων, είναι σοβαρό προαπαιτούμενο για την ομαλή εξέλιξη των έργων που θα ακολουθήσουν.

Εν προκειμένω, από τη σχετική εισήγηση, τη συνοδευτική επιστολή της ΕΥΔΑΠ καθώς και το συνοδευτικό έγγραφο του μελετητή, προκύπτει ότι:

Η πρόταση για λήψη απόφασης από το Δ.Σ. για δέσμευση χώρων δεν αναφέρεται στο σύνολο των απαιτουμένων αντλιοστασίων, όπως, άλλωστε, πριν την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, απαιτεί η ΕΥΔΑΠ, αλλά μόνον σε ορισμένα (τρία) εξ αυτών (εξι). 

 Η ΕΥΔΑΠ, έχει αρκετές παρατηρήσεις στην υποβληθείσα προμελέτη, συνεπώς τίθεται το ερώτημα, αν αυτές έχουν ληφθεί υπ όψη από τους μελετητές και ότι δεν θα υπάρξει εμπλοκή κατά την επανυποβολή της προμελέτης; 

 Δεν είναι σαφής η θέση των αντλιοστασίων, από τα παρατιθέμενα στοιχεία χωροθέτησης των (ασπρόμαυρα αποσπάσματα, κλπ.),ώστε να υπάρξει σωστή εκτίμηση από το Δ.Σ. όσον αφορά την ωριμότητα-ορθότητα της πρότασης, ενώ δεν έχει προηγηθεί και η τοποθέτηση των Τοπικών Συμβουλίων για το θέμα.

 Προτείνεται η χωροθέτηση του αντλιοστασίου Α/Σ1 σε ιδιωτικό χώρο που πρέπει να απαλλοτριωθεί, ενώ στο έγγραφο του μελετητή αναφέρεται ότι υπάρχει και εναλλακτική λύση, αυτό να χωροθετηθεί σε Δημόσιο χώρο και εφ όσον η λύση αυτή, γίνει αποδεκτή από την ΕΥΔΑΠ.

Όμως, από πουθενά δεν προκύπτει ότι το σοβαρό θέμα αυτό, έχει εξαντληθεί με την ΕΥΔΑΠ, πριν τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

Άποψη της Παράταξης μας αποτελεί, ότι από τα παραπάνω, σαφώς, προκύπτει η ανάγκη, τα εν λόγω θέματα, να αποσυρθούν από την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 5/10/2015 και πριν επανεισαχθούν, να μεριμνήσετε τόσο εσείς, όσο και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, άμεσα, να τύχουν ενδελεχούς εξέτασης και διατύπωσης γνώμης, από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ), η οποία ούτως η άλλως, από το Νόμο, έχει και τη σχετική αρμοδιότητα, αφού προηγουμένως έχει διατυπωθεί και η άποψη των Τοπικών Συμβουλίων.

Άποψη μας, επίσης, αποτελεί, ότι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ., στον οποίον κοινοποιείται το παρόν, για την αποτελεσματική προσέγγιση των θεμάτων, πρέπει να μεριμνήσει, κατά τη σχετική συζήτηση στην Επιτροπή, να είναι παρόντες οι αρμόδιοι υπάλληλοι εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και οι μελετητές, προσκομίζοντας και τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία

Με εκτίμηση

Για τη δημοτική Κίνηση «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»

Γιάννης Φωτάκης 
Δημοτικός Σύμβουλος

2 Οκτωβρίου 2015