ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


Ανακοίνωση για το πρόγραμμα «Δημιουργική Απασχόληση και Ψυχαγωγία Παιδιών Δήμου Διονύσου 2015 – 2016»
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από γονείς – κηδεμόνες που επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας. Ο Δήμος Διονύσου ικανοποιεί όλες τις αιτήσεις, για όλα τα παιδιά...
, σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν δηλωθεί.

Για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος τα σχολεία στα οποία τελικώς θα εφαρμοστεί είναι:

2ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Στεφάνου
2ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου
2ο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου
Δημοτικό Σχολείο Άνοιξης
Πρώην Εκπαιδευτήρια Καργάκου (για τις περιοχές Δροσιά, Ροδόπολη, Σταμάτα).

Επισυνάπτεται το εβδομαδιαίο – ωρολόγιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων.

http://dionysos.gr/sites/default/files/_%CE%91%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7_2015_2016.pdf