ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ" ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΥΡΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟ


"ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ" ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΕ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με αφορμή την πρόσφατη δημόσια απάντηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρου Γιαννουλάτου προς τη Δημοτική μας Κίνηση “Νέα Πνοή για τον Διόνυσο”, σχετικά με τα όσα διαδραματίστηκαν στην συνεδρίαση του Ετήσιου Απολογισμού Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και τα όσα καταγγείλαμε για την προκλητική εκ μέρους του κατάχρηση εξουσίας και τη «φίμωση» της Νέας Πνοής, που είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση των συμβούλων μας, θα του υπενθυμίσουμε, ότι εκ της θέσεώς του:

- Δεν αποτελεί τοποτηρητή του Δημάρχου,
- Εκφράζει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και επ’ουδενί μόνον την παράταξη από την οποία προέρχεται και
- Μέλημα του, στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων του, πρέπει να αποτελεί η εξασφάλιση του δημοκρατικού διαλόγου στο Δ.Σ., ώστε να προωθείται κατά τον καλύτερο τρόπο, η διαφάνεια, η λογοδοσία και εν γένει, η ανάπτυξη δημιουργικής πολιτικής στο Δήμο.

Ο κύριος Γιαννουλάτος, για να δικαιολογήσει τις ενέργειές του, επικαλείται τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το λόγο αυτό, παραθέτουμε ακριβώς τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού, ώστε να αποδειχθεί η πραγματικότητα:

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου

Άρθρο 10 παρ.2: «Ο δηµοτικός σύµβουλος εκφράζει τη γνώµη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δηµοτών.»

Άρθρο 15 παρ.2: «Για τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συμβουλίου, τα οποία δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα κανονισµό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄)» Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων Άρθρο 135: «Τα αιρετά όργανα της πρωτοβάθμιας Τοπικής Aυτοδιοίκησης: α) Διαθέτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ως εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών, που εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία, απεριόριστο το δικαίωμα της κατά συνείδηση γνώμης και ψήφου. β) Έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκτελούν την αποστολή τους, έχοντας στη διάθεσή τους τον ανάλογο χρόνο, τις υπηρεσίες και τα μέσα υποστήριξης, καθώς και τους ανάλογους οικονομικούς πόρους, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκπλήρωση της λαϊκής εντολής.»

Σε ό,τι αφορά δε στην επίκληση του κου Γιαννουλάτου, σύμφωνα με την οποία οι ενέργειες του αποσκοπούσαν στη «δίκαιη αντιμετώπιση των Παρατάξεων», επισημαίνουμε το γεγονός, το οποίο έχει καταγραφεί και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, ότι ουδεμία εκ των παρατάξεων της αντιπολίτευσης έφερε αντίρρηση στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την παρουσίαση της τοποθέτησής μας, αντιθέτως, όλες διαμαρτυρήθηκαν για την αντιδημοκρατική αυτή στάση και την αβάσιμη και αόριστη τεκμηρίωση της.

Η Δημοτική κίνηση «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», παρά τις μεθοδευμένες και στοχευμένες προσπάθειες αποδυνάμωσης του πολιτικού της λόγου από τη Δημοτική Αρχή, συνεχίζει να δίνει δυναμικά το στίγμα της ως μια νέα, διαφορετική πολιτική παρουσία στα Δημοτικά Δρώμενα, καταθέτοντας πάντα τεκμηριωμένες προτάσεις και ενδιαφερόμενη για ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι περιοχές του Δήμου μας.

Γραφείο Τύπου 
«Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»