ΚΡΙΜΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ !


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ Σ. ΜΙΧΙΩΤΗ, ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΕΛΟΣ, Η Α. ΚΩΝΣΤΑ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΚΟΜΨΗ) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ... ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ Η ΕΠΙΜΑΧΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟ ΚΑΤΩ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Π.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Α.ΚΩΝΣΤΑ

Διόνυσος, 8.10.2015

Προς:
1.τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου
2.Δήμαρχο Διονύσου
3.Αντιδήμαρχο Παιδείας

Κοιν.:

1.Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου
2.Διευθυντές Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου
3. Σχολικό Σύμβουλο 51ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Θέμα: Ερωτήματα σχετικά με το υπ΄πρωτ.έγγραφο 721/5.10.2015 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου που στάλθηκε στους Διευθυντές των Σχολείων και στους γονείς του Δήμου Διονύσου.

Κύριοι,

Με έκπληξη διάβασα την παραπάνω επιστολή την οποία μου έδωσε το παιδί μου, το οποίο φοιτά σε ένα από τα σχολεία του Δήμου μας.

Η έκπληξή μου προκλήθηκε αφ΄ενός από την ασάφεια και το ύφος της επιστολής, το οποίο είναι απαξιωτικό και ταπεινωτικό όχι μόνο για τους διευθυντές των σχολείων μας αλλά και για όλους εμάς τους γονείς που αποτελούμε μέλη των Συλλόγων Γονέων και αφ΄ετέρου επειδή ως μέλος της παραπάνω επιτροπής ουδέποτε ενημερώθηκα για τις προφορικές διαμαρτυρίες που αναφέρονται στο έγγραφο ούτε κλήθηκα, ως όφειλε ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ να κάνει, για να εκφράσω τη συναίνεσή μου ή την άρνησή μου για την σύνταξη της επιστολής.

Ως εκ τούτου, Ζητώ από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής

• έγγραφη ενημέρωση για τα γεγονότα που συνέβησαν στο σχολείο μας ώστε ο Διευθυντής του Σχολείου που φοιτά το παιδί μου, 3ο Δημοτικό Διονύσου, να γίνει αποδέχτης αυτής της επιστολής και να διαταχθεί να τη μοιράσει στους γονείς μέσω των παιδιών.

• να αλλάξει το κείμενο της επιστολής αντικαθιστώντας την φράση «Μετά από προφορικές διαμαρτυρίες στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου..» με την φράση « Μετά από προφορικές διαμαρτυρίες στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής..», καθώς βρέθηκα στη δυσάρεστη θέση να μη μπορώ να απαντήσω σε ερωτήματα άλλων γονέων από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής δεν έχει ενημερωθεί για το τι έχει συμβεί ούτε έχει δώσει εξουσιοδότηση στον πρόεδρο του ΝΠΔΔ να αποστείλει την επιστολή αυτή. και Παρακαλώ τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας ώστε να μεριμνήσουν

• .για την άμεση και συγκεκριμένη ενημέρωση των γονέων για τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί όσο αφορά τη λειτουργία των σχολείων που φοιτούν τα παιδιά τους και

• για την αποκατάσταση του κύρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου προς τους διευθυντές και προς τους γονείς.

Ευελπιστώντας για την άμεση απάντησή σας.

Κώνστα Αναστασία 

Συν.: το υπ΄αρ. πρωτ. 721/5.10.2015 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου.