ΑΙΧΜΗΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΙΧΙΩΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ "ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ". ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΜΕΝΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ...
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Προς 

τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου

Κοιν.

Δήμαρχο Διονύσου κ. Ζαμάνη

Μέλη Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Διονύσου

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι και κυρίες δημοτικοί σύμβουλοι,

Με την παρούσα σας γνωρίζω την απόφασή μου να παραιτηθώ από μέλος του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου, για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω.

Το φθινόπωρο του 2014, αποδέχθηκα τον ορισμό μου ως μέλος του Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, με την δέσμευση να συμβάλλω στην οργάνωση, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της λειτουργίας του Ν.Π. Για τον σκοπό αυτό διέθεσα επί μακρόν και αφιλοκερδώς προσωπικό μου χρόνο και γνώσεις.

Ένα χρόνο αργότερα, αξιολογώντας την κατάσταση που παρουσιάζει σήμερα η Σχολική Επιτροπή και προπαντός τις καινοφανείς διαδικασίες του Δ.Σ. της, διαπιστώνω ότι όχι μόνο ουδεμία θετική αλλαγή έχει συμβεί. Αντιθέτως, προδιαγράφεται σαφώς ένας επερχόμενος πολιτικός, διοικητικός και ηθικός μεσαίωνας, με άμεσες και σοβαρές συνέπειες στο έργο της Σχολικής Επιτροπής και στις σχέσεις της με τα σχολεία.

Έργο και σχέσεις ταλανίζονται από σοβαρά προβλήματα, εκ των οποίων ενδεικτικά και μόνο αναφέρω τα εξής:

1. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν γνωρίζουν ποιες από τις ληφθείσες αποφάσεις έχουν εκτελεστεί, ούτε έχουν συνολική εικόνα των χρηματικών ποσών που έχουν διατεθεί σε κάθε σχολείο και για ποιον συγκεκριμένο λόγο. Αυτό συμβαίνει γιατί δε υπάρχει κανένα μέσο παρακολούθησης της εκτέλεσης των αποφάσεων και της κατανομής πόρων στα σχολεία. Σαν αποτέλεσμα, ούτε την επόμενη χρονιά θα μπορούμε να προγραμματίσουμε ασφαλέστερα τι, πότε και πόσο ανά σχολείο. Με δυο λόγια, συνεχίζεται η πρακτική της μη τήρησης ουσιωδών διοικητικών διαδικασιών (κάθε άλλο παρά γραφειοκρατικών) με δικαιολογία την λογική του “έτσι τα βρήκαμε”.

2. Η γνώση των ταμειακών διαθεσίμων είναι ασαφής, με συνέπεια το Δ.Σ. να καλείται επί της ουσίας να αποφασίζει τυφλά επί αναγκών εισηγούμενων με τρόπο μη-ιεραρχημένο και για τις οποίες δεν γνωρίζει εάν και πότε θα εκτελεστούν, εάν και πότε θα πληρωθούν. Αυτή η κατάσταση μειώνει την αξιοπιστία μας απέναντι στους προμηθευτές και τους οδηγεί να αυξάνουν τις οικονομικές προσφορές τους, λόγω καθυστέρησης πληρωμής και μας απομακρύνει ακόμα περισσότερο από τις οικονομίες κλίμακας.

3. Το Δ.Σ. εξακολουθεί να ασχολείται με ζητήματα ήσσονος σημασίας, ενώ τα σοβαρότερα δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί ή καν συζητηθεί. Οι παραχωρήσεις και οι μικροεπισκευές σχολικών χώρων αποτελούν το 95% των θεμάτων που συζητιούνται, τη στιγμή που η προετοιμασία για τη διενέργεια κρίσιμων διαγωνισμών (για μαζική προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και για συνολική προμήθεια αναλωσίμων και γραφικής ύλης) μετατίθεται διαρκώς στις καλένδες, όπως και η διάθεση από τον Δήμο μόνιμου τεχνικού προσωπικού για τις μικροεπισκευές στα σχολεία. Σαν αποτέλεσμα, οι υφιστάμενες αποσπασματικές συμβάσεις ανανεώνονται και η επιδιωχθείσα οικονομία κλίμακας συνεχίζει να αποτελεί άπιαστο όνειρο.

4. Όλες σχεδόν οι προσπάθειες οργάνωσης και διαφάνειας που είχαν ξεκινήσει σταμάτησαν ή απαξιώθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, α) έπαψε να συμπληρώνεται και να διανέμεται ο πίνακας των αιτημάτων και εγκρίσεων παραχωρήσεων, β) δεν έχει δημοσιευτεί ούτε ένας πίνακας αποφάσεων, έστω και συνοπτικός, στην σελίδα της Σχολικής Επιτροπής στο site του Δήμου και γ) έχουμε να δούμε τα πρακτικά του Δ.Σ και να τα ελέγξουμε προκαταβολικά εδώ και μήνες, η δε υπογραφή τους από όλους δεν κρίνεται απαραίτητη!

5. Καταστρατηγείται το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στα έγγραφα και αρχεία της Επιτροπής, διοικητικά και καταστατικά αναφαίρετο για τα μέλη του Δ.Σ., με το σκεπτικό (που πρόσφατα διατύπωσε ο Πρόεδρος κ. Χρονόπουλος) ότι «δεν ξέρει πού και πώς θα τα χρησιμοποιήσει»! Το γεγονός δε ότι ο κανόνας αυτός ισχύει κατά περίπτωση και με γνώμονα το πόσο «ημέτερος» είναι ο αιτών, καθιστά το Προεδρείο του Δ.Σ. όχι μόνο ηθικά, αλλά ναι νομικά υπόλογο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η επί δίμηνο απόκρυψη του εξωδίκου της κ. Μήλα και τα αναπάντητα εδώ και δύο εβδομάδες ερωτήματα και αιτήματα που κατέθεσα εγγράφως.

6. Το πνεύμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας που υπήρχε αρχικά μεταξύ των μελών του Δ.Σ., έχει πια αντικατασταθεί από κλίμα καχυποψίας και αντιπαραθέσεων, γεγονός που αποτυπώνεται στις «μετωπικές» (στοιχισμένες) ψηφοφορίες σε κάθε θέμα που υπάρχει πρόταση διαφορετική από την εισήγηση του προέδρου. Σαν αποτέλεσμα, συχνά υιοθετούνται άκριτα λανθασμένες θέσεις και προτάσεις, ενώ άλλες απορρίπτονται μετά από τυπική συζήτηση και με μοναδικό κριτήριο το ποιος τις εισηγείται.

7. Η διαπιστωμένη προχειρότητα και άγνοια χειρισμού κρίσιμων υποθέσεων και ζητημάτων δημιουργούν ένα ‘εκρηκτικό μείγμα’ αναποτελεσματικότητας και νομικών κινδύνων. Και δυστυχώς, αποδέκτης του είναι και τα μέλη της Επιτροπής που στερούνται ενημέρωσης, καθώς δεν ανήκουν στον στενό κύκλο των «έμπιστων ημετέρων». Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι περιπτώσεις του ελέγχων στα οικονομικά, της σύνταξης απολογισμού και της φύλαξης των καμένων αρχείων.

Κύριοι σύμβουλοι,

Αντί το Προεδρείο του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής να αντιμετωπίσει τα ανωτέρω προβλήματα κινητοποιώντας στο μέγιστο το δυναμικό των μελών του, υιοθέτησε εδώ και καιρό ένα συγκεντρωτικό μοντέλο λειτουργίας, το οποίο, όπως ήταν φυσικό, απέτυχε να βελτιώσει την κατάσταση.

Αλλά και οι όποιες προτάσεις μου για οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές κατατέθηκαν στο Σώμα, απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία ή δεν εφαρμόστηκαν ποτέ από το Προεδρείο. Όπως επίσης αγνοήθηκαν και τα αιτήματά μου να δοθούν εξηγήσεις στο Σώμα για τον τρόπο και χρόνο αντιμετώπισης των ανωτέρω σοβαρών προβλημάτων, που φαλκιδεύουν την εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής.

Μετά δε τα όσα συνέβησαν τον τελευταίο καιρό, θεωρώ ότι η παρουσία μου στο Δ.Σ. δεν μπορεί πλέον να συμβάλλει στην ευόδωση των στόχων για αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της Σχολικής Επιτροπής.

Αρνούμαι να νομιμοποιώ περαιτέρω με τη συμμετοχή μου παρωχημένες, αυταρχικές και αναποτελεσματικές πρακτικές διοίκησης.

Αρνούμαι λόγω ανοργανωσιάς να αποτυγχάνουμε να κάνουμε οικονομία κλίμακας και μετά να μεταθέτουμε σε άλλους τις ευθύνες μας με την δικαιολογία του «δεν προβλέπεται» (πχ στους γονείς να πληρώνουν καθαρίστρια για το μεσοδιάστημα της σχολικής μέρας). Αρνούμαι εντέλει να χρεωθώ τις συνέπειες (πολιτικές ή και νομικές) από την προβληματική λειτουργία του Δ.Σ.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αρνούμαι να συμμετέχω σε ένα συλλογικό όργανο, το οποίο δεν έχει το ηθικό ανάστημα να παραδέχεται και να διορθώνει τα λάθη του. Και καθώς η συμμετοχή σε θεσμικά όργανα δεν αποτελεί για εμένα ανάγκη για προσωπική επιβεβαίωση ή παραταξιακή υποχρέωση, ούτε πιστεύω ότι είναι ο μόνος τρόπος για την διεκδίκηση των αυτονόητων και τον πολιτικό έλεγχο της εκάστοτε εξουσίας, Υποβάλλω στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραίτησή μου από μέλος του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου. 

Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ όπως μεριμνήσετε, ώστε η επιστολή μου αυτή αναγνωστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποσταλεί άμεσα στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Στέφανος Μιχιώτης 

Διόνυσος, 7 Οκτωβρίου 2015