400.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΟΡΟΒΕΣΗ !


Με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στην 36η συνεδρίασή του την περασμένη Τρίτη 24 Νοεμβρίου, αποφάσισε την έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο...
: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔ ΙΚΟΥ Δ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ ΙΟΝΥΣΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).

Ο ρόλος του πρώην Δημάρχου Αγίου Στεφάνου και νυν περιφερειακού συμβούλου Αττικής Στέλιου Κοροβέση για την προώθηση και έγκριση ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου για την περιοχή είναι ιδιαίτερα κομβικός και έχει θετικό πρόσημο. Επισημαίνουμε ότι ο κος Κοροβέσης είναι και Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου.

Ακολουθεί η περίληψη της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής :
"...α) ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Δ ιονύσου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔ ΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.
β) όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κοροβέση Στυλιανό ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Στεργίου Ιωάννα και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Καμάρα Παύλο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Σμέρο Ιωάννη."