ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 συνεδρίασαν οι σχολικές επιτροπές με θέμα την έγκριση χρηματικού ποσού για την κάλυψη εξόδων δικηγόρου για την εκπροσώπηση των Προέδρων τους στον Πταισματοδίκη Μαραθώνα, για προκαταρκτική εξέταση σχετικά με την πλημμελή φύλαξη του εναπομείναντος αρχείου των Σχολικών Επιτροπών μετά τη φωτιά της 11ης Απριλίου 2015.

Το θέμα τέθηκε εκτός ημερησίας στην τακτική συνεδρίαση της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής και σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής η πρόσκληση της οποίας έφτασε στα μέλη της επιτροπής μόλις λίγες ώρες πιο νωρίς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου της πρωτοβάθμιας κ. Π. Χρονόπουλου (στην Δευτεροβάθμια δεν μοιράστηκε γραπτή εισήγηση γιατί συζητήθηκε προ ημερησίας) η επίδοση της πρόσκλησης για την προκαταρκτική εξέταση δόθηκε στις 12-10-2015 (προκειμένου να παραστεί την Τετάρτη 14-10-2015). Από το γεγονός και μόνο ότι ο χρόνος από την επίδοση της πρόσκλησης μέχρι την προγραμματισμένη παρουσία ήταν εξαιρετικά μικρός, ήταν απόλυτα βέβαιο ότι θα δινόταν, όπως και έγινε, νέα ημερομηνία (Παρασκευή 30/10/2015) και συνεπώς δεν συνέτρεχε κανένας λόγος «κατεπείγοντος». Το μόνο «κατεπείγον» ήταν να βρεθούν απροετοίμαστα τα μέλη των σχολικών επιτροπών προκειμένου να «καπελωθούν» συρόμενα σε μια παράνομη απόφαση.

Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. (άρθρο 243 παρ 4 ν 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.

Η έγκριση δαπάνης χρηματικού ποσού για την κάλυψη εξόδων του Δικηγόρου των προέδρων είναι παράνομη καθότι δεν εμπίπτει σε κανένα από τα έξοδα που δικαιούνται να κάνουν οι σχολικές επιτροπές σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 243 παράγραφος 4). 

Τα χρήματα που διαχειρίζονται οι σχολικές επιτροπές προορίζονται αποκλειστικά για τη συντήρηση και λειτουργία των σχολείων και όχι για την υπεράσπιση των μελών τους έναντι του νόμιμου ελέγχου για τυχόν παραλείψεις και παραβάσεις των καθηκόντων τους. Πρόσφατα, η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων αποφάσισε με προσφυγή της στις εισαγγελικές αρχές να ζητήσει τη διαλεύκανση του θέματος που αφορά στην υπεξαίρεση χρημάτων που προορίζονταν για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου και των παιδιών μας.

Δε συναινούμε να χαθούν και άλλα χρήματα από τα ταμεία των σχολικών επιτροπών, και επιφυλασσόμαστε να προσβάλλουμε τη συγκεκριμένη απόφαση την οποία θεωρούμε εξαιρετικά προκλητική και απορούμε για την αδράνεια της δημοτικής αρχής προκειμένου να την αποτρέψει.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Δήμου Διονύσου