ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/11 ΣΤΙΣ 6:30 μ.μ...
ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Συντονιστική Γραμματεία της Δημοτικής μας Παράταξης στη συνεδρίαση της 09/11/2015 απεφάσισε ομόφωνα, την οργάνωση και λειτουργία του Συντονιστικού Οργάνου των Δημοτικών Συμβούλων και Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων. 

Έργο του εν λόγω Οργάνου που προβλέπεται από Καταστατικό μας (παράγραφος 8.4) είναι:

• Αξιολόγηση (ranking) των τοπικών προβλημάτων κατά κατηγορία (άξονα λειτουργίας) συνολικά για το Δήμο Διονύσου και ειδικά για κάθε μια Δημοτική Ενότητα

• Επεξεργασία των προβλημάτων (ενεργοποίηση ομάδων, συμμετοχή πολιτών αλλά και Στελεχών Δημοτικών Παρατάξεων/Κινήσεων).

• Παρουσίαση των θεμάτων και σύνδεση τους με την Κοινωνία και τους Δημότες.

• Συνεργατικές διαδικασίες στα Δημοτικά Συμβούλια και στα Κοινοτικά. Προσπάθεια υπερψήφισης.

Στο Συντονιστικό Όργανο συμμετέχουν οι:

Μπομπής Κώστας: Υπεύθυνος Συντονιστικού Οργάνου
• Μέλη: Μπενέτος Γιάννης αρμόδιος για θέματα Οργάνωσης & Λειτουργίας
Φωτάκης Γιάννης αρμόδιος για δημοτικά θέματα
Κυριακόπουλος Θανάσης αρμόδιος συντονιστής
Παπαπαναγιώτου Λένα, Τσαλτούμη Κική, Μπούσμπουρας Θανάσης αρμόδιοι για προβλήματα Δήμου.

Η πρώτη συνεδρίαση του Οργάνου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16/11/2015 ώρα 6.30 μμ στην Άνοιξη και θα είναι ανοικτή για τους Πολίτες - Δημότες.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Ενημέρωση
2. Τρόποι και Μοντέλο Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργάνου
3. Καταγραφή και Αξιολόγηση των Δημοτικών Προβλημάτων για κάθε μια Δημοτική Ενότητα και στο σύνολο του Δήμου.
4. Προγραμματισμός δράσης

Γραφείο Τύπου "Συμμαχίας για τον Πολίτη"