Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΗΝ "ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΙΞΗΣ


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΕΥΛΟΓΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΝΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΕΠΙ 11 ΧΡΟΝΙΑ, ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΝΕΙ ΣΤΗΝ  "ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ" ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ολοκλήρωση του Β1 Σταδίου της πολεοδομικής μελέτης που αφορά στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης 

Με αφορμή δελτίο Τύπου της Ενωτικής Πρωτοβουλίας σχετικά με την ολοκλήρωση του Β1 Σταδίου της πολεοδομικής μελέτης που αφορά στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης επισημαίνουμε τα εξής:

Mε την από 11/06/2004 σύμβαση ανετέθη σε Μελετητή (σύμπραξη τριών μελετητικών γραφείων) η μελέτη «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη (Α΄ και Β΄ στάδιο) Αστικογεωλογική Μελέτη, πολεοδομικών ενοτήτων 1 & 2 Άνοιξης».

Μετά την εμπρόθεσμη παράδοση της Κτηματογράφησης (αφού προηγήθηκαν τρεις αναρτήσεις), της γεωλογικής και υδραυλικής μελέτης και των Α΄ και Β1 σταδίων της πολεοδομικής μελέτης, έγινε η ανάρτηση του ρυμοτομικού σχεδίου (οριστική πολεοδομική μελέτη) τον Ιανουάριο 2009 από τον τότε Δήμο Άνοιξης και υποβλήθηκαν ενστάσεις επ’ αυτού από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Με το 743/16-02-2009 έγγραφο ο π. Δήμος Άνοιξης διαβίβασε 9 φακέλους με περίπου 1100 εμπρόθεσμα υποβληθείσες ενστάσεις, για να γνωμοδοτήσει ο Μελετητής γι’ αυτές.

Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2010 ο Μελετητής επέστρεψε σταδιακά στον π. Δήμο Άνοιξης τις εισηγήσεις του ομαδοποιημένες, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας εκδίκασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Την ίδια περίοδο η Νομική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής με τα υπ’ αριθμ. 1313/1237/23-02-2009 έγγραφά της διευκρίνισε ότι οι αποφάσεις Νομάρχη που καθόρισαν τα όρια οικισμών προ του ‘23, εντός των διοικητικών ορίων το Δήμου είναι ανίσχυρες και ότι επομένως ισχύει η δασική νομοθεσία εντός ορίων οικισμών.

Στις 14 Οκτωβρίου του 2010 δημοσιεύτηκε ο νόμος 38899 (ΦΕΚ 182 Α) , όπου με το άρθρο 24 τέθηκαν σοβαρά προβλήματα για την πολεοδόμηση οικισμών «στερουμένων νόμιμης έγκρισης » όπως ο π. Δήμος Άνοιξης.

Τέλος πρόσφατα ψηφίστηκε ο Ν. 4280 / 2014 (ΦΕΚ 159/Α) όπου στο άρθρο 31 καθορίζονται νέες διαδικασίες για την περίπτωση των μη νόμιμων με τις παλαιές διατάξεις ορίων οικισμού προ του ΄23 και όπου – όπως αναφέρει ο Μελετητής – περιλαμβάνεται και η περίπτωση των οικισμών της Άνοιξης και προϋποθέτουν μία σειρά από πράξεις και ενέργειες της Διοίκησης και των ΟΤΑ ή ακόμα και έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μελετητής στις 6 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε μία σύσκεψη όπου συζητήθηκαν διάφορα διαδικαστικά θέματα για τη μελέτη. Ωστόσο πέρα από τη εκδίκαση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου και το Τοπικό Συμβούλιο της Άνοιξης πολύ μικρού αριθμού ενστάσεων, δεν προχώρησε τίποτα άλλο.

Τονίζουμε επίσης ότι ο Μελετητής ενώ θα μπορούσε νομίμως να διακόψει τις Εργασίες του εντούτοις απέστειλε επιστολή στις 11-2-2013 για να συνεχίσει τη μελέτη. Όμως και πάλι δεν είχε καμία απάντηση.

Τέλος ενώ η 2η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης που έγινε τον Μάιο του 2011 προέβλεπε την ολοκλήρωση της μελέτης τον Ιούνιο του 2013 καθώς και η 3η επικαιροποίηση που υπέβαλε ο μελετητής τον Δεκέμβριο του 2012 προέβλεπαν την ολοκλήρωση της μελέτης τον Οκτώβριο του 2014, όλες οι ημερομηνίες πέρασαν άγονα.

Από τα ανωτέρω καθώς και από τον διάλογο για το θέμα στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο αποδεικνύεται σαφώς ότι:

Πρώτον, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή (Ενωτική Πρωτοβουλία) επέδειξε χαρακτηριστική αδιαφορία για το σημαντικότατο αυτό πολεοδομικό θέμα της Δημοτικής Ενότητας της Άνοιξης, με αποτέλεσμα να λήξουν άγονα όλα τα χρονοδιαγράμματα χωρίς να ολοκληρωθεί η μελέτη, γεγονός που αναφέρεται ξεκάθαρα και στην έκθεση του Μελετητή.

Δεύτερον, η συνολική θετική γνωμοδότηση επί των ενστάσεων στην οποία προχώρησε στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η Δημοτική Αρχή εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της προς τους πολίτες. Ο Δήμος θεωρεί όλες τις αντιρρήσεις των πολιτών εύλογες και τις αναπέμπει στον κατά τον νόμο αρμόδιο και υπεύθυνο να εφαρμόσει τα πολεοδομικά πρότυπα και τους κανονισμούς Μελετητή, προκειμένου να συγκροτήσει το στάδιο της μελέτης ολοκληρωμένο και να το παραδώσει πριν την αποχώρησή του. Εξάλλου σε καμία περίπτωση δεν αίρεται το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων σε μεταγενέστερο στάδιο και σε ανώτερο επίπεδο σχεδιασμού.

Τρίτον, η Ενωτική Πρωτοβουλία θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ο Μελετητής εφαρμόζοντας τα πολεοδομικά πρότυπα είναι υποχρεωμένος να εντοπίσει κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, άλλως η μελέτη αν δεν τηρεί τα πολεοδομικά πρότυπα δεν πρόκειται να εγκριθεί.

Τέταρτον, η μείζων μειοψηφία θα έπρεπε να γνωρίζει ότι τα έργα υποδομής στη Δημοτική Ενότητα της Άνοιξης βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο δεδομένου ότι διαθέτει τα μεγαλύτερα ποσοστά από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, στο αποχετευτικό δίκτυο, στο δίκτυο απορροής ομβρίων αλλά και στο δίκτυο κοινωνικών υποδομών.

Είναι επίσης γνωστό ότι οι υποδομές δεν έχουν σχέση με την εκδίκαση των ενστάσεων. 

Πέμπτον, όταν η μελέτη προκλητικά καθυστερείται για 11 ολόκληρα χρόνια -επί 4 χρόνια με διοίκηση στο Δήμο της Ενωτικής Πρωτοβουλίας - είναι πολιτική υποκρισία να αποδίδεται η ευθύνη πιθανής απένταξής της στη σημερινή Διοίκηση, που έχει αναλάβει καθήκοντα τον τελευταίο χρόνο. 

Οι αυθαίρετοι, προσβλητικοί, ψευδείς και συκοφαντικοί χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται στο δελτίο Τύπου της Ενωτικής Πρωτοβουλίας περί εξυπηρέτησης συμφερόντων, άγνοιας και ερασιτεχνισμού, αποτελούν πολιτικό ολίσθημα και φανερώνουν το επίπεδο του «πολιτικού διαλόγου» που επιθυμεί η συγκεκριμένη δημοτική παράταξη. 

Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να τους ακολουθήσουμε. Τέτοιου είδους σημαντικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με υπεύθυνο πολιτικό λόγο και όχι με κορόνες μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.

Η Διοίκηση του Δήμου αντιμετωπίζει τα πολεοδομικά ζητήματα με σοβαρότητα, γνώση και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των δημοτών και της πόλης.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ