"ΝΕΑ ΠΝΟΗ" ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΜΑΣ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΝΑ ΣΤΟΝ ΚΑΪΑΦΑ...


ΝΕΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η δημοτική κίνηση «Νέα Πνοή για το Διόνυσο», στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων της ως αντιπολίτευση και του θεσμικού και άρα αυτονόητου δικαιώματός της για ενημέρωση επί των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, ζήτησε με το υπ'αριθ.25/2-7-2015 (βλ. συνημμένο) έγγραφό της από τον Πρόεδρο του «ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ» Βασίλη Δαρδαμάνη, με κοινοποίηση προς τον Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού Ηλία Υφαντή, τη χορήγηση αντιγράφων όλων των συμβάσεων και των συναφών αυτών εγγράφων, που αφορούσαν στη λειτουργία των καλοκαιρινών προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός που ορίζει ο νόμος για την απάντηση της Διοίκησης προς τους Δημοτικούς Συμβούλους, χωρίς να έχει δοθεί καμία απάντηση από πλευράς Δημοτικής Αρχής, η «Νέα Πνοή» επανήλθε τρεις μήνες μετά, τις 6 Οκτωβρίου, με νέο έγγραφο, το υπ'αριθ.26/2015 (βλ. συνημμένο), αιτούμενη αυτήν τη φορά τη χορήγηση των προαναφερομένων εγγράφων από τον Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού Ηλία Υφαντή, με κοινοποίηση προς τον Πρόεδρο του «ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ» Βασίλη Δαρδαμάνη.

Ταυτόχρονα κατατέθηκε προς τους Αντιδημάρχους Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παιδείας κ.κ. Ηλία Υφαντή και Βασίλη Κοκμοτό το υπ'αριθμ.27/2015 (βλ. συνημμένο) αίτημά μας για χορήγηση απολογιστικών στοιχείων, που αφορούσαν στη λειτουργία του Δημοτικού Σπουδαστηρίου.

Στις 14 Οκτωβρίου 2015. η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» έλαβε από τον Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού κο Υφαντή, τις δύο παρακάτω (βλ. συνημμένα) απαντητικές επιστολές (την με αρ.Πρωτ.28268/8-10-2015, με θέμα «Χορήγηση αντιγράφων συμβάσεων και συναφών εγγράφων» και την με αρ.Πρωτ.28269/8-10-2015 με θέμα «Απολογισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σπουδαστηρίου»), με τις οποίες μας απαντούσε ότι η Αντιδημαρχία Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει την ευθύνη μόνο για το σχεδιασμό και την οργάνωση των δράσεων και ότι για τα στοιχεία που ζητάμε, θα έπρεπε να απευθυνθούμε στο ΝΠΔΔ του Δήμου Διονύσου ΟΝΑΠ «ΘΕΣΠΙΣ» και στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Παιδείας του Δήμου Διονύσου !!!

Εάν οι ίδιοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι παραπέμπονται από τον Άννα στον Καϊάφα της δημοτικής αρχής για να βρουν «άκρη» και να λάβουν απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματά τους, που αφορούν στη χρηστή λειτουργία και οικονομική διαχείριση του Δήμου, στα οποία υποχρεούται η Δημοτική Αρχή να απαντήσει, τότε σε τι μπορεί να ελπίζει ο απλός δημότης, που περιμένει απαντήσεις για τη διαχείριση των χρημάτων του και λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητάς του;

Όταν εντός Δημοτικής Αρχής η δεξιά δε γνωρίζει τι ποιεί η αριστερά, το πρόβλημα εσωτερικής επικοινωνίας και διοίκησης αναδεικνύεται σε μέγα ζήτημα και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά το Δήμαρχο Διονύσου Διονύση Ζαμάνη.

Προφανώς, οι έννοιες “Απολογισμός”, “Ενημέρωση”, “Διαφάνεια”, “Λογοδοσία” είτε αποτελούν άγνωστες λέξεις για τους ασκούντες διοίκηση στο Δήμο Διονύσου, είτε ερμηνεύονται κατά το δοκούν.

Για τον πολίτη όμως, η έννοια ΔΗΜΟΣ είναι ενιαία.

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» 

Πατήστε στις πιο κάτω επιστολές για μεγέθυνση