Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ...


ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΤΟ ΚΑΠΗ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΤΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, ΤΟ ΚΕΠ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΗΝ "ΕΣΤΙΑ" ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ... 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.