ΔΙΠΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 15/12 ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ


ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ Η 24ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 1/1/2016...

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΩΡΑ 6 μ.μ.) 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου ο. ε. 2016».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) ο.ε. 2016».


30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΩΡΑ 8:30 μ.μ.) 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Συνδρομής λογισμικού προγράμματος διαχείρισης- σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Β’ σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη Δ.Κ. Σταμάτας» & καθορισμός αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΘΕΜΑ 4ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΘΕΜΑ 5ο: Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για τη προμήθεια υπηρεσιών «Προμήθεια υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων ( Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρων , Εκκένωση βόθρων, Απεντόμωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, απόφραξη αγωγών ομβρίων και φρεατίων Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων ) » και συγκεκριμένα Εκκένωση Βόθρων και απόφραξη αγωγών ομβρίων . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη – Έρευνα για αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησης στην δ.κ. Αγ. Στεφάνου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για έργο κατασκευής αγωγών ομβρίων» α) Οριστική Μελέτη Έργων Ρέματος Βρυσάκι - β) Οριστική Μελέτη Αγωγών Ομβρίων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) της εργασίας διαμόρφωσης χώρων γραφείων Σε αίθουσα του κεντρικού Δημαρχείου Διονύσου».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΘΕΜΑ 9ο: «Τροποποίηση κατηγοριών Τελών Καθαριότητας & με ισχύ από 1-1-2016 και εφ’ εξής». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση παράτασης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» (κωδ. Πράξης(ΟΠΣ):340042). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση διάλυσης της σύμβασης της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη (Α και Β Στάδιο) Αστικογεωολογική μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης» της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης του Δήμου Διονύσου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας «Τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη της μηχανής ταχυδρομείου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
ΘΕΜΑ 13ο: «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού και της Υπηρεσίας Ύδρευσης (σε βάρδιες) του Δήμου Διονύσου για το έτος 2016». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
ΘΕΜΑ 14ο: «Χρονική παράταση συμβάσεων χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για τη προμήθεια ειδών οδοσήμανσης». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο:«Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Γάλακτος Έτους 2016».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Διονύσου» συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 23%).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.