ΔΑΔΙΟΝ: ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΩΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ 2016, ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 2015


Τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου κατά τις συνεδριάσεις 26η,27η και 28η του δημοτικού Συμβουλίου...
του Δήμου Διονύσου. 

 Έγινε ερώτηση κατά πόσο έχει υλοποιηθεί η απόφαση 55/2015 του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον οικονομικό έλεγχο του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου.

 Με αφορμή την αιτούμενη επιχορήγηση σε ιερό ναό έγινε η υπόδειξη ότι σύμφωνα με το Ν.3463/2006 άρθ. 206 ο Δήμος μπορεί να χρηματοδοτήσει πολύτεκνες και άπορες οικογένειες με τήρηση του απορρήτου και διαδικασίες που θα ακολουθήσει το τμήμα Πρόνοιας του Δήμου σε συνεργασία με τις κοινωνικούς λειτουργούς του Δήμου μας.

 Με αφορμή την αίτηση ιδιωτικού σχολείου για τοποθέτηση λαβάρων σε εμφανή σημεία του δήμου για την διαφήμιση εκδήλωσης κοινωνικού χαρακτήρα είπαμε ότι είναι ευκαιρία ο Δήμος να προχωρήσει σε αποξήλωση πινακίδων και αφαίρεση αφισών που έχει παρέλθει η ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης ή η διαδικασία των εκλογών. Επίσης να εφαρμοστούν άμεσα οι κείμενες διατάξεις που αφορούν διαφημιστικές πινακίδες που αφορούν τις διαφημιστικές πινακίδες που ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια των δημοτών.

 Η συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα Ecomobility and Freemobility 2015-2016 είναι μία πρωτοβουλία που θα έχει αποτέλεσμα στην ποιότητα ζωής των δημοτών εφόσον ο Δήμος αξιοποιήσει τις καταγραφές των προβλημάτων με το να προχωρήσει στην άμεση επίλυσή τους. Επίσης τα σχολεία της περιοχής μας παράγουν αξιόλογο εκπαιδευτικό και περιβαλλοντολογικό έργο και είναι απαραίτητο ο Δήμος να προβάλει αυτές τις δράσεις.

 Οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου μας είναι απαραίτητο να καλυφθούν με προσωπικό που θα έχει ίσους όρους αμοιβής και εργασίας, που θα έχει μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση καθώς και πλήρη και ίσα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ταχτήκαμε υπέρ του συνόλου των αιτημάτων των εργαζομένων όπως αυτά διατυπώθηκαν στο έγγραφό τους καθώς δεν θίγουν το ζήτημα της σχέσεως εργασίας τους παρά μόνο ζητούν την παράταση του προγράμματος, ενώ η πρόταση που κατέθεσε η δημοτική αρχή είχε πιο περιοριστικό χαρακτήρα.

 Για τα έργα οδοποιίας είναι σημαντικό να γίνεται ποιοτικός έλεγχος των εργασιών ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο τα ίδια έργα λίγο καιρό μετά αφού παραληφθούν να χρειάζονται αποκατάσταση των φθορών που υφίστανται.

 Οι εσωτερικές αναμορφώσεις του προυπολογισμού αφορούν ουσιαστικά την εφαρμογή της ίδιας πολιτικής που εκφράζεται με τον προυπολογισμό τον οποίον τον είχαμε καταψηφίσει. Ότι όμως έχει σχέση με την μισθοδοσία των υπαλλήλων το υπερψηφίζουμε.

 Διατυπώσαμε την άποψη ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα που παρουσιάστηκε δεν είναι ρεαλιστικό από τη στιγμή που τα έργα που αναφέρονται π.χ. κατασκευές σχολείων (Διονύσου, Κρυονερίου, Δροσιάς) είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν αφού δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους. Από την μελέτη των στοιχείων που μας διατέθηκαν είναι χαρακτηριστική η αναποτελεσματικότητα, η αδράνεια και η αδυναμία προγραμματισμού και υλοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε: την αλχημεία προβολής νέων έργων για το 2016 που ήταν νέα έργα και το 2015, τη μη πραγματοποίηση έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα π.χ. συνδέσεις εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης, τη μη εκτέλεση έργων που έχουν σχέση με την Δημόσια Υγεία (έργο αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων στον Άγιο Στέφανο), την αδυναμία παρεμβάσεων στο τομέα των έργων αποχέτευσης σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Παρουσιάστηκε και το αρνητικό φαινόμενο της πλειοδοσίας προτάσεων σε αιτήματα νέων έργων από πλευράς δημάρχου και αντιδημάρχων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 59 συνεχιζόμενα έργα του 2015 για το 2016 μόνο τα 20 ήταν σε κίνηση μέσα στο 2015 με πολύ μικρή απορρόφηση των χρημάτων που είχαν εγκριθεί για αυτά. Ενδεικτικά από τα 7.250.194 ευρώ για χρηματοδοτούμενα έργα του 2015 ίσως απορροφηθούν μόνο τα 618.000 ευρώ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ