ΘΕΣΠΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ


ΣΤΙΣ 6 μ.μ., ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ...ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» έχοντας υπόψη το άρθρο 95 παρ. 4 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» του Δήμου Διονύσου Αττικής στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την 3/12/2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00 μμ στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου), για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης ΟΠΔ.
2. Αποδοχή και επικύρωση γενικών και ειδικών προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2014-2015, καθορισμός ειδικοτήτων.
3. Λήψη απόφασης διάθεση πίστωσης για εκδηλώσεις της εορταστικής περιόδου στον Δήμο Διονύσου.
4. Έγκριση δαπανών για πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών εκτός ρύθμισης προς το ΙΚΑ
5. Λήψη απόφασης διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για επισκευή οργάνων δημοτικού γυμναστηρίου.
6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες συντήρησης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Δροσιάς και Διονύσου.
7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες στεγάνωσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Διονύσου.
8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για επισκευές στο Π.Π.Κ. Κρυονερίου.
9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για ενοικίαση παραδοσιακών στολών.

ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 23η / 2015 2

Ο Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ»
Βασίλης Δαρδαμάνης