ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 3 μ.μ. !


ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ... ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ...
ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ...ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 παρ. 4 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην Έκτακτη Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..4η.. του μηνός ..Δεκεμβρίου 2015.., ημέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..15:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1 : «7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ο.ε. 2015».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της ύπαρξης ασφυκτικών καταληκτικών προθεσμιών για την καταβολή μισθοδοσίας του προσωπικού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννουλάτος Σπυρίδων