ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ


ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΞΙΩΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ...ΔΑΔΙΟΝ: Γιατί καταψηφίσαμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2016 

Η Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου, με τον εκπρόσωπό της δημοτικό σύμβουλο Σπύρο Σπηλιώτη, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου συζητήθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το 2016, απαρίθμησε τις αδυναμίες του προϋπολογισμού που εντοπίζονται στην έλλειψη συμμετοχικών διαδικασιών για την κατάρτισή του, στην ανεπαρκή ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, και στην αναποτελεσματικότητα της Δημοτικής Αρχής, με βάση συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα ο δημοτικός σύμβουλος της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου είπε τα παρακάτω:

Ανεξάρτητα από το εάν συμφωνούμε ή όχι με τον προϋπολογισμό, εκείνο που επιβάλλεται να εφαρμοστεί είναι η αρχή της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της δημοκρατικής λειτουργίας και του σεβασμού της μειοψηφίας κατά την πολιτική και διοικητική λειτουργία του Δήμου, πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Οι Δήμοι είναι φορείς της γενικής διοίκησης και είναι γεγονός ότι η χώρα κινείται σε πολύ δύσκολο δρόμο μεσα σε ένα καθεστώς δημοσιονομικής σταθερότητας.

Αυτό δεν μας εμποδίζει να σχεδιάζουμε, να φιλοδοξούμε και να διεκδικούμε.

▪ Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού θα έπρεπε να εφαρμοστεί ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός που αποτελεί μία διαδικασία συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται με τους στόχους και την κατανομή δημοσίων επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για μία συμμετοχική διαδικασία διαβούλευσης που αφορά τις προτάσεις του προϋπολογισμού σε όλα τα επίπεδα ( Δημοτική Κοινότητα – Δήμος ) με στόχο να καταρτιστεί, για το επόμενο έτος, ένα σχέδιο που θα έχει ως βάση τα αιτήματα των πολιτών. Αυτό μπορεί να γίνει με ανοιχτές συγκεντρώσεις, δημοσκοπήσεις, ερωτηματολόγια, θεματικές συζητήσεις και άλλα. Η σύνταξη του τεχνικού προγράμματος αλλά και του προϋπολογισμού θα έπρεπε να στηρίζεται στην πρόταση των δημοτικών κοινοτήτων αλλά και οι ίδιες να έχουν δικό τους προϋπολογισμό.

Εντοπίσαμε ότι στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής:

▪ Δεν υπάρχουν προβλέψεις για να δοθούν χρηματικά βοηθήματα σε απόρους. ▪ Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο δεν αξιοποιούνται όλα τα χρήματα και μεταφέρονται από το 2015 στο 2016. Από τα 78.000 ευρώ που είχαν προβλεφθεί το 2015, μόλις τα 20.000 ευρώ υπάρχει εκτίμηση ότι θα απορροφηθούν μέχρι 31.12.2015.

▪ Δεν προβλέπονται δαπάνες για την εξεύρεση νέων μεγαλύτερων χώρων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και για ανάλογο εξοπλισμό, ώστε να διευρυνθεί το είδος και η ποσότητα των παρεχόμενων προιόντων.

▪ Υπάρχει ανικανότητα να υποστηριχθούν τα δημοτικά πολυϊατρεία στα στοιχειώδη. Ένα ποσό 5000 ευρώ μεταφέρεται από έτος σε έτος για την προμήθεια επίπλων.

▪ Το ίδιο ισχύει για το Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης

▪ Είναι απαραίτητο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής να ενισχυθούν οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με μειώσεις και απαλλαγές από τα δημοτικά τέλη ή με μη πληρωμή τροφείων στους παιδικούς σταθμούς. Χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την πλευρά της φροντίδας των αδέσποτων ζώων, επισημαίνουμε ότι το προϋπολογισθέν ποσό για το 2016 είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται για τις ευπαθείς ομάδες δημοτών μας. Για την προμήθεια εξοπλισμού και την σίτιση των αδέσποτων προβλέπονται 30.000 ευρώ το 2016 και 49.000 ευρώ για την στείρωση και περισυλλογή τους.

Χαρακτηριστικά της αναποτελεσματικότητας της διοίκησης 

▪ από τα 6 προγράμματα Αναπτυξιακής Σύμπραξης που είχαν εγκριθεί από την προηγούμενη διοίκηση, μόλις τα 2 υλοποιούνται και τα υπόλοιπα έχουν εγκαταλειφθεί.

▪ Εξακολουθούν και υπάρχουν κωδικοί για προσλήψεις ειδικών συμβούλων και Γενικού Γραμματέα και συνεχίζεται η πρακτική των απ΄ευθείας αναθέσεων.

Μερικά τυπικά οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού έτους 2015 

▪ Προϋπολογισθέντα έσοδα 750.831,90 ευρώ, εκτιμήσεις για έσοδα μέχρι 31.12.2015, 37.592.846,64 ευρώ, δηλ ένα ποσοστό είσπραξης 72% .

▪ Στα έκτακτα έσοδα έχουμε προσέγγιση της τάξεως του 15% ενώ για τις επενδύσεις με προϋπολογισθένα 046.771,69 ευρώ εκτιμάται ότι θα εισέλθουν μέχρι 31.12, 1.233.467,17 ευρώ, ποσοστό 12,2%.

▪ Προϋπολογισμός εξόδων για το 2015 49.931.785,88 ευρώ ενώ οι εκτιμήσεις πληρωθέντων μέχρι 12.2015 είναι της τάξης των 24.451.020,77 ευρώ, δηλ. πραγματοποιήσεις εξόδων 49% .

Πόση φερεγγυότητα υπάρχει στις προβλέψεις σας και ποια τα αποτελέσματα στην είσπραξη των εσόδων ;

Δεν υπάρχει αδυναμία διεκδίκησης μέσα σε αυτή την κατάσταση ως προς τα έσοδα ;

Εξίσου σημαντική είναι η αδυναμία εκτίμησης των δαπανών. Πώς να πιστέψουμε ότι θα λειτουργήσετε διαφορετικά το 2016;

Η άποψή μας είναι ότι ο νέος προϋπολογισμός είναι πλασματικός και μη ρεαλιστικός.

Κινείται στα πλαίσια που είχαμε τονίσει και για το τεχνικό πρόγραμμα, στα πλαίσια της ουτοπίας.

Δεν υπάρχει ένα πενταετές πρόγραμμα επιλογών και ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

Απουσιάζει ο στρατηγικός σχεδιασμός και έχει απαξιωθεί η επιτροπή διαβούλευσης και η κοινωνική συμμετοχή.

Όπως επίσης έχουν απαξιωθεί οι προτάσεις των δημοτικών κοινοτήτων που λειτουργούν εγγύτερα προς τους πολίτες.

Με όλες αυτές τις παρατηρήσεις, εμείς καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του 2016.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ