Η ΕΤΑΙΡΙΑ DEMO ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ...

ΧΟΡΗΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DEMO ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Μια πρωτότυπη παρέμβαση πραγματοποίησε η ιδιωτική φαρμακευτική εταιρεία DEMO, που εδρεύει στο Κρυονέρι.

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα της σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. Κρυονερίου, οργάνωσε και παρέδωσε στις 24 Νοεμβρίου 2015 - σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε το σχολείο – φαρμακευτικό υλικό για την έναρξη λειτουργίας του εργαστηρίου νοσηλευτικής του αντίστοιχου τομέα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία δέχτηκε επιστολή από το σύλλογο Διδασκόντων και το Διευθυντή του ΕΠΑΛ Κρυονερίου για την παραχώρηση νοσοκομειακού υλικού, προκειμένου να υλοποιηθεί το όραμα της δημιουργίας ενδοσχολικού εργαστηρίου Νοσηλευτικής.

Η συγκεκριμένη εταιρεία παρέδωσε σε ελάχιστο χρόνο στους μαθητές, μέσω της υπεύθυνης επικοινωνίας κυρίας Στάβης Σπανού, υλικό απαραίτητα για το εν λόγω εργαστήριο. Οι μαθητές και οι καθηγητές ευχαρίστησαν θερμά τους χορηγούς τους και έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες μαζί τους.

Με τον τρόπο αυτό, εκτός των άλλων, αποδεικνύεται η σημασία της συνεργασίας του ιδιωτικού τομέα με τα δημόσια σχολεία. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν και οι δύο φορείς ανήκουν στον ίδιο Δήμο, στο Δήμο Διονύσου, οπότε μοιράζονται ένα κοινό μέλλον στον ίδιο χώρο.

Επειδή αυτή η πρωτοβουλία, απευθύνεται σε νέα παιδιά, δηλαδή σε παιδιά που ονειρεύονται μια πιο αποτελεσματική εκπαίδευση, μια εκπαίδευση που προσομοιώνει καλύτερα τις πραγματικές εργασιακές συνθήκες, είναι προφανές ότι μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει. Επιπλέον, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα στήριξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης από εταιρείες και ιδιωτικούς οργανισμούς του Δήμου Διονύσου.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Βενιέρης 
Υποδιευθυντής ΕΠΑΛ Κρυονερίου