ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 2016


Η Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου (Δ.Α.ΔΙΟΝ.) εύχεται σε όλους την πραγμάτωση των ατομικών και συλλογικών οραμάτων.Αυτό μπορεί να γίνει μόνο...
με την ενεργό συμμετοχή όλων.

Έτσι αποκτά νόημα η ευχή για ένα δημιουργικό και αγωνιστικό νέο έτος 2016.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ