ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ !


ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ (ΔΙΠΛΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 6 μ.μ. ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ...

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1η Συνεδρίαση

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού ο. ε. 2013 Δήμου Διονύσου».


2η Συνεδρίαση

ΘΕΜΑ 1ο: «Ψήφισμα για την λειτουργία καταστημάτων στο Δήμο Διονύσου κατά τις Κυριακές»... ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΘΕΜΑ 2ο: «Συζήτηση επί αιτήματος του υπό σύσταση Σωματείου ‘’Εθελοντές Αρωγή Ζώων Αγ. Στεφάνου Αττικής’’ ».(Α.Π. 34386/7-12-15)

ΘΕΜΑ 3ο: «Χρονική παράταση συμβάσεων χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για την Παροχή Υπηρεσιών Μαγνητοφώνησης Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου –Οικονομικής Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Βιβλιοδεσία Επίσημων Πρακτικών ».ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχή και Υπογραφή Σύμβασης Χρησιδανείου Πυροσβεστικού Οχήματος - Μηχανήματος με τον ΣΠΑΠ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γιαννουλάτος Σπυρίδων