ΗΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ: Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


ΤΙ ΛΕΕΙ ΣΤΟ "EDIONYSOS.GR"
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠ, Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΗΓΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ...

ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ Η ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ". 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, ΕΠΙΣΗΣ, Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.


Μέσα στις γιορτές και συγκεκριμένα την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015, υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Διονύσου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο «Ερευνητικό έργο για την διερεύνηση του βέλτιστου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των βιοαποβλήτων και των φυτικών υπολειμμάτων του Δήμου Διονύσου».

Με δεδομένα την γεωμορφολογία, τα χαρακτηριστικά του οικιστικού ιστού και την τοπική οικονομική ανάπτυξη του Δήμου, μεγάλο μέρος των αστικών στερεών αποβλήτων αποτελούν τα οργανικά βιοαποδομήσιμα (απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από κατοικίες, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης κ.λπ., καθώς και φυτικά υπολείμματα από εργασίες σε κήπους και πάρκα).

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των βιοαποβλήτων και φυτικών υπολειμμάτων, για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Επίσης, η προστασία, ανάπτυξη και συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου ορίστηκε η Μαρία Λοϊζίδου, Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Η τριμελής Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου και τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης αποτελείται από τους Ηλία Υφαντή και Στέφανο Κριεμάδη, εκ μέρους του Δήμου Διονύσου, και την Καθηγήτρια Αικατερίνη-Ιωάννα Χαραλάμπους, εκ μέρους του ΕΜΠ.

Πρόεδρος ορίστηκε ο καθηγητής Ηλίας Υφαντής, Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Δήμου Διονύσου. O ίδιος, μιλώντας στο edionysos.gr, μας έδωσε τις λεπτομέρειες αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και την αξιοποίησή του στη συνέχεια, έτσι ώστε ο σχεδιασμός να μετουσιωθεί, όπου αυτό είναι εφικτό, σε πράξη :

"Το εν λόγω Έργο περιλαμβάνει την πραγματοποίηση ειδικών μετρήσεων της σύστασης των αποβλήτων αλλά και εργαστηριακές αναλύσεις (υγρασία, ενεργειακό περιεχόμενο, οργανικό φορτίο, ιχνοστοιχεία κ.λπ.) από την Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΜΠ, που διαθέτει πιστοποιημένο εργαστήριο κατά ISO 9000 και διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εστιάζοντας σε αναλύσεις βιοαποβλήτων και κόμποστ.

Το τελικό παραδοτέο του Έργου είναι η τεχνική περιγραφή του αποκεντρωμένου συστήματος ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης των βιοαποβλήτων και των φυτικών υπολειμμάτων -που θα προκριθεί- η οποία περιλαμβάνει και την περιγραφή βασικών λειτουργιών πιλοτικής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, το ισοζύγιο μάζας και ενέργειας, τους τρόπους διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος αυτής.

Παράλληλα, θα υποστηριχθεί η σύνταξη ερευνητικών προτάσεων και Τεχνικών Δελτίων για συγχρηματοδότηση της πρότασης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠΠΕΡΑΑ), κυρίως για την διαλογή και επεξεργασία των βιοαποβλήτων, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020, το εργαλείο JESSICA, το οποίο μπορεί να βοηθήσει σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, Ερευνητικά Προγράμματα, όπως είναι τα Life, τα Horizon 2020 κ.λπ.

Η υπογραφή της Προγραμματικής συμπίπτει με την προώθηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου και, στη συνέχεια, στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Σχέδιο, που εκπονήθηκε από την Αντιδημαρχία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, έχει διανεμηθεί -προς διαβούλευση- στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων από τις αρχές Οκτωβρίου του 2015.

Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, ενσωματώνει πρακτικές και μέτρα που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη σε Τοπική, Περιφερειακή και Εθνική κλίμακα. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της σχέσης «οικονομικό κόστος – περιβαλλοντικό όφελος», η οποία σε συνδυασμό με την κοινωνική αποδοχή θα επιτρέψει την υλοποίηση του Σχεδιασμού. 

Η διαχείριση των αποβλήτων εξαρτάται υποχρεωτικά από τη συνεξέταση διαφορετικών τύπων κριτηρίων (τεχνολογικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών) ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος αστοχίας ή περιορισμένης αποτελεσματικότητας κατά την εφαρμογή.

Προτείνεται η ανάπτυξη της Διαλογής των Απορριμμάτων στην Πηγή, σε συνδυασμό με την δημιουργία Δικτύου Πράσινων Σημείων, που σχεδιάζεται με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, περιβαλλοντικά κριτήρια και τεχνικοοικονομικά ζητήματα βιωσιμότητας.

Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκονται η Διαλογή στην Πηγή για μέταλλο, χαρτί, γυαλί, πλαστικό και οργανικά και τα Πράσινα Σημεία για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία δεν συλλέγονται από τα υφιστάμενα συμβατικά συστήματα συλλογής"

Ο κος Υφαντής επεσήμανε, τέλος, ότι ο Δήμος συμμετείχε και στη συζήτηση για τη 2η Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής (που κυρώθηκε με την υπ΄ αρ. 293/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής) και παρακολουθεί με συνέπεια τον εξελισσόμενο διάλογο.