ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ


ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΤΟ ΚΑΠΗ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΤΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, ΤΟ ΚΕΠ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, Η "ΕΣΤΙΑ" ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.