Μ.ΛΟΥΚΑΤΟΣ: ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ;


του Μάριου Λουκάτου 
Γεν. Γραμματέα της «Νέας Πνοής για τον Διόνυσο»
Επιτροπή Διαβούλευσης Διονύσου: Μύθοι και Πραγματικότητα!...

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου, ο Δήμαρχος Διονύσης Ζαμάνης καλωσορίζει τους κατοίκους του Δήμου Διονύσου, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν για τη νέα δημοτική αρχή οι διαδικασίες διαβούλευσης και η συμμετοχή των ενεργών πολιτών στη διαδραστική επικοινωνία με το Δήμο, ενώ αξιομνημόνευτη είναι και η αναφορά του στην ουσιαστική λειτουργία των θεσμών, κατά την ομιλία του την ημέρα της ορκωμοσίας του.

Ως εκπρόσωπος της δημοτικής κίνησης «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», μετείχα στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή που εξουσιοδοτήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση ενός τέτοιου θεμελιακού δημοτικού θεσμού των «Καλλικρατικών» Δήμων, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (Ν.3852/2010, άρθρο 76).

Τι είναι η Επιτροπή Διαβούλευσης;

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, είναι ένα θεσμικά κατοχυρωμένο όργανο με συμβουλευτικές- γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, το οποίο, σύμφωνα με το νομοθέτη, μπορεί να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ του στόχου-προβλήματος και της υλοποίησης-λύσης των θεμάτων που απασχολούν το Δήμο και κατ’ επέκταση τους δημότες.

Δίνει το απαραίτητο βήμα στους τοπικούς φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, (Σύλλογοι Εργαζομένων, Σύλλογοι Γονέων, Εμπορικοί, Αθλητικοί, Πολιτιστικοί, Εξωραϊστικοί Σύλλογοι κτλ) αλλά και στους απλούς δημότες, να μπορούν από κοινού με τη Δημοτική Αρχή να καταγράφουν και να δρομολογούν λύσεις στα μικρά και μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής συμπεριλαμβάνονται:

Α. Γνωμοδοτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα Αναπτυξιακά Προγράμματα Δράσης του Δήμου, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Β. Γνωμοδοτήσεις για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος.
Γ. Εξέταση των τοπικών προβλημάτων και διατύπωση γνώμης για την επίλυση τους.

Τι έκανε η Διαπαραταξιακή Επιτροπή και που βρίσκεται η Επιτροπή Διαβούλευσης σήμερα;

Το συντονισμό της Διαπαραταξιακής Επιτροπής έχει αναλάβει ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης κος Ηλίας Υφαντής, ο οποίος και θα προεδρεύει της Επιτροπής.

Από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής την 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως και σήμερα, 18 μήνες μετά κι αφού η Διαπαραταξιακή Επιτροπή ολοκλήρωσε ομόφωνα τις διαδικασίες συγκρότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης στις 18 Νοεμβρίου 2015 (προ τριμήνου), μετά από 5 συνεδριάσεις, το θέμα συγκρότησης δεν έχει εισαχθεί ακόμη στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση. 

Από ποιον φαλκιδεύεται η δυνατότητα συμμετοχής των ενεργών πολιτών στη διοίκηση του Δήμου;

Από τον ίδιο τον Δήμαρχο κύριο Διονύση Ζαμάνη;

Από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κύριο Ηλία Υφαντή;

Ποιος φοβάται τις μεταρρυθμίσεις του «Καλλικράτη»;

Ποιος αρνείται τη συνεργασία, τη συναίνεση, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία; Ποιος τορπιλίζει το σχεδιασμό της «νέας σελίδας» που ευαγγελίζονταν οι «Ανοικτοί Ορίζοντες»;

Σημαντικά θέματα που απασχόλησαν το Δήμο Διονύσου μέχρι σήμερα - συμπεριλαμβανομένων του Επιχειρησιακού και Τεχνικού Προγράμματος, για τα οποία η γνωμοδότηση της Επιτροπής είναι θεσμικά προαπαιτούμενη -, όπως για παράδειγμα το Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων, η αξιοποίηση του Κτήματος Τατοϊου, η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, η ασφάλεια και η επιτήρηση των περιοχών του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα κλοπών και ληστειών, η διαχείριση των αδέσποτων και δεσποζομένων ζώων, η κατάργηση των ΝΠΔΔ του Δήμου, αλλά και πόσα άλλα που μας απασχολούν, όπως ο Κανονισμός Λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς, οι κανονιστικές διατάξεις που θα διέπουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η χρήση των πεζοδρομίων και των κοινόχρηστων χώρων, η ανάπλαση πλατειών, η αξιοποίηση του ΤΥΠΕΤ, συζητιούνται και αποφασίζονται ερήμην της κοινωνίας, πίσω από κλειστές πόρτες.

Αυτό που θα πρέπει να αντιληφθεί ο κύριος Δήμαρχος, είναι ότι η κατάθεση των απόψεων των φορέων του Δήμου, η συλλογή και η αξιοποίηση των εμπειριών και των επιστημονικών δεδομένων που θα εκφράσουν, η μελέτη των εκάστοτε κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων κάθε απόφασης, η αποδοχή των αποφάσεων από την κοινωνία, είναι πολύτιμα στοιχεία που θα συμβάλλουν τα μέγιστα στο έργο του.

Αντίστοιχη θα πρέπει να είναι και η σοβαρότητα που οφείλουν να επιδείξουν και οι φορείς που θα μετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης.

Να συμμετέχουν με πλήρη συνείδηση και επίγνωση της σπουδαιότητας και της χρησιμότητας του εν λόγω «μέσου» για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης, που γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, με άποψη αλλά και θέσεις για κάθε θέμα που απασχολεί την καθημερινότητά του. 

Τον θέλουν; 

Μάριος Λουκάτος 
Γ. Γραμματέας «Νέα Πνοή Για τον Διόνυσο»