ΘΕΣΠΙΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΙΣ 17/3 ΜΕ 20 ΘΕΜΑΤΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
O Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου...
του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» του Δήμου Διονύσου Αττικής στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στις 17 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30μμ στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου), για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» ο.ε 2016»

2. «Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της δαπάνης και των όρων της υπ 'αριθμόν 1/2016 μελέτης του Ο.Ν.Α.Π., την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων και την διαμόρφωση των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή πολιτιστικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία των τμημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. ‘’Θέσπις’’.»

3. «Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της δαπάνης και των όρων της υπ 'αριθμόν 2/2016 μελέτης του Ο.Ν.Α.Π., την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων και την διαμόρφωση των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «διενέργεια καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. ‘’Θέσπις’’.»

4. «Λήψη απόφασης για την αποστολή αιτημάτων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα ‘’Άθληση για Όλους’’, περιόδου 2016-2017.»

5. «Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και την διάθεση των αντιστοιχών πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016.» 2

6. «Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και την διάθεση αντίστοιχης πίστωσης ο.ε 2016.»

7. «Έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντιστοιχών πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016.»

8. « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της παιδικής χορωδίας στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.»

9. « Ορισμός υπευθύνου παιδικής χορωδίας και χορευτικών τμημάτων.»

10. « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση εαρινής εκδήλωσης της χορωδίας ενηλίκων.»

11. «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.»

12. «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις δημοσιεύσεις προκηρύξεων.»

13. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση οργάνων δημοτικού γυμναστηρίου ο.ε 2016.»

14. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια προμήθεια γραφικής ύλης.»

15. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια αναγόμωση μελανοδοχείων και τόνερ.»

16. « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια δαπάνη προμήθειας αναμνηστικών πλακετών.»

17. « Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια πυροσβεστικών φωλιών και προστατευτικών καλυμμάτων για κολόνες από δερματίνη στο δημοτικό γυμναστήριο.»

18. « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για χόρδισμα πιάνων.»

19. «Έγκριση δραστηριότητας ημερίδων – σεμιναρίων για όλο το 2016 για την προάσπιση και για την προαγωγή του θηλασμού και του φυσικού τοκετού σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Στεφάνου ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ»

20. « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης της θεατρικής ομάδας ΘΕΣΠΙΣ(σκηνή Αγίου Στεφάνου).»

3 ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 2η/2016

Ο Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ»

Βασίλειος Δαρδαμάνης


Συνημμένος Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη
1. Δαρδαμάνης Βασίλειος 2. Μπέτσης Ανδρέας 3. Ράϊκος Δημήτριος 4. Στασινοπούλου Αναστασία 5. Κριεμάδης Βασίλειος 6. Κομνηνάκης Γεώργιος 7. Αλιμήσης Θεόδωρος 8. Ιατρίδης Νικόλαος 9. Κορμπή-Καλάκου Γεωργία 10. Λακαφώση Παναγιώτα 11. Μερόντη Αικατερίνη 12. Πανδής Γεώργιος 13. Ξυνογιαννακοπούλου Γεωργία

Αναπληρωματικά Μέλη
1. Αγγέλικα Παρασκευή 2. Καγιαλή Ελπίς 3. Χρονόπουλος Πέτρος 4. Γούλας Δημήτριος 5. Χρυσικόπουλος Ευάγγελος 6. Γεωργοκίτσος Λάζαρος 7. Σταματάτου Μυρτώ 8. Μπλαντζώνη Παρασκευή 9. Ελευθερίου Αιμιλία 10. Αχιλλείου Κωνσταντίνος 11. Παπαντωνίου Αντώνιος 12. Κοζακλή Αθανασία 13. Καντιάνη Ελένη 14. Ψαρόπουλος Ιωάννης 15. Σπυριδάκος Κωνσταντίνος