ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ, ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ


Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 6 μ.μ. ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ...ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: «Eπιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθ.32 του Ν.1080/1980, όπως ισχύει». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ- ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 16-02-2016». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του εορτασμού των Εθνικών εορτών» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Στείρωση και εμβολιασμός αδέσποτων ζώων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Διαβίβαση της αριθ. 7/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ με θέμα «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Αναγκαιότητα μίσθωσης κτιρίου για την στέγαση του Λυκείου Δροσιάς από την Σχολική περίοδο 2016-2017». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.