ΘΕΣΠΙΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ 26 ΘΕΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/4


ΣΤΙΣ 6:30 μ.μ. ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

O Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» του Δήμου Διονύσου Αττικής στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στις 21/4/2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30 μμ στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου), για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. «Έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντιστοιχών πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016 (Β΄ φάση).»

2. «Λήψη απόφασης για την σύσταση πάγιας προκαταβολής και την ψήφιση των κωδικών πιστώσεων της πάγιας προκαταβολής ο.ε 2016.»

3. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 και παρακολούθησης της διπλογραφικής μεθόδου για το έτος 2016.»

4. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 από ορκωτό λογιστή.»

5. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων έτους 2016.»

6. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας.»

7. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση ιστοσελίδας ΘΕΣΠΙΣ έτους 2016.»

8. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια μηχανογραφική κάλυψη μισθοδοσίας έτους 2016.»

9. «Έγκριση ισολογισμού ο.ε 2014 του Ν.Π.Δ.Δ Ο.Ν.Α.Π ‘’ΘΕΣΠΙΣ’’.»

10. « Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αθλητικού υλικού στο δημοτικό γυμναστήριο.»

11. «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια δαπάνη προμήθειας εδεσμάτων και αναψυκτικών για τις πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις.»

12. « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων στη δημοτική βιβλιοθήκη της Δ.Ε Διονύσου.»

13. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια προμήθεια εντύπων-αφισών και λοιπών ενημερωτικών εντύπων.»

14. «Λήψη απόφασης για παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικών Κέντρων δύο (2) φορές τον χρόνο στα φροντιστήρια προετοιμασίας μαθητών για τις εξετάσεις, σε Α.Ε.Ι που προσφέρουν θέσεις για δωρεάν φοίτηση (Κοινωνικό Σπουδαστήριο) σε μαθητές του Δήμου Διονύσου»

15. «Λήψη απόφασης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στο Φροντιστήριο Έρεισμα.»

16. «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων ομάδας ΘΕΣΠΙΣ (σκηνή Άνοιξης).»

17. « Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνου παιδικής χορωδίας.»

18. « Τροποποίηση υπ’ αριθμ. 29/2016 απόφασης Δ.Σ του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» σχετικά με τις δαπάνες συμμετοχή της παιδικής χορωδίας στην εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.»

19. « Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Μουσικοχορευτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδόπολης ‘’ΡΟΔΟ’’.»

20. « Λήψη απόφασης για την φιλοξενία της θεατρικής παράστασης "Αφιέρωμα στον Ντάριο Φο", από το Σωματείο "Θέατρο Χαλκίδος".»

21. «Λήψη απόφαση για διοργάνωση παραδοσιακής πανήγυρης κατά τον εορτασμό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας.»

22. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου.»

23. «Λήψη απόφασης για ένταξη ερασιτεχνικής μουσικής στις δράσεις του ΘΕΣΠΙΣ».

24. «Λήψη απόφασης για Αναβίωση εθίμου Κλήδωνα στην Άνοιξη».

25. «Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση ποδηλατάδας στο Δήμο Διονύσου».

26. «Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της παιδικής χορωδίας στον Τυρό».

ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 3η/2016

Ο Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ»
Βασίλειος Δαρδαμάνης